Ripoll

Notícia

Veiem amb preocupació l'estat dels pollancres de la C-17 a Cal Déu

En les obres d'urbanització del sector de Cal Déu es va fer la plantació d'una pollancreda en el jardí entre la carretera C-17 i el carrer d'Antoni Gaudí i Cornet. Actualment molts d'aquests arbres han mort i podrien suposar un perill per a les persones que passegen per aquesta zona, per als conductors de la C-17 i per als veïns d'aquest vial.

Aquesta pollancreda entenem que tenia la intenció de fer una al·legoria a una de les opcions que els erudits han determinat com a origen del nom de Ripoll.  Adjuntem un fragment d'un estudi realitzat per l'il·lustre ripollès Jordi Mascarella en els annals del Centre d'Estudis del 1997-98:
 
"Rivis Pollens.
 
El seu topònim llatí Rivipollensis ja apareix, de forma adjectival, testimoniat en textos del segle X. Sobre l'origen del nom de la població s'apunten diverses hipòtesis: una, que faria derivar aquest terme de la combinació del substantiu rivus (en llatí, "riu") i de l'adjectiu pollens ("fort, poderós, puixant"); i una altra, que apunta que el terme llatí Rivipollensis significaria "riu de pollancres", amb la qual cosa derivaria d'un llatí Rivus populorum.
Onomàstica i etimologia

https://www.raco.cat/index.php/AnnalsCER/article/download/204119/289095"
 
Malauradament, aquesta pollancreda presenta un estat preocupant perquè diferents arbres ja s'han mort, i d'altres estan apunt de fer-ho. Volem remarcar que ens agrada la proposta al·legòrica a l'origen del nom de Ripoll, però veiem amb preocupació que els arbres que es van morint poden representar un perill per a la seguretat dels vianants, i de la circulació del carrer o de la carretera.  En un dia ventós podrien caure branques o fins i tot algun dels pollancres, i caldria realitzar alguna intervenció abans que no es produeixi cap desgràcia.
 
Desconeixem la font del problema, si bé és conegut en el món de la silvicultura i l'enginyeria forestal el concepte de la "llei d'autotala" i del concepte d'àrea basal. Això podria ésser un dels motius pels quals es van morint diversos exemplars de la pollancreda, atès que hi ha una important densitat de població d'arbres; per bé que podria haver-hi alguna altra causa que desconeixem.

Introduïm aquí una referència per tal d'ampliar la informació sobre la llei d'autotala i l'àrea basal:
"Altres variables igualment importants en l’estudi de l’estructura d’una massa forestal, i per a l’estudi comparat dels diferents tipus de bosc, són l’àrea basal i el nombre de peus (o densitat de peus) total i per espècies. La densitat és una variable que depèn de la mida mitjana dels arbres. L’àrea basal és un indicador de l’ocupació de l’espai, que es determina a partir d’una expressió de la densitat de peus (el nombre de peus per hectàrea) i el diàmetre normal (dn) dels arbres. En efecte, en poblacions madures que no hagin sofert alteracions, s’observa que amb el pas del temps l’àrea basal mitjana i el diàmetre normal mitjà augmenten, mentre que la densitat d’arbres disminueix (es passa de molts arbres petits a pocs de grans). A mesura que un arbre creix, augmenta el seu radi d’influència sobre l’entorn (captació d’aigua i nutrients, exposició dels òrgans fotosintètics a la llum, etc.), de manera que amb el pas del temps els processos de competència entre veïns s’intensifiquen. Això produeix una mortalitat d’arbres coneguda com llei de l’autotala. Aquesta tendència en l’evolució d’un bosc pot quedar emmascarada si ha estat intervingut per dur-hi a terme aprofitaments forestals o ha estat afectat per alguna pertorbació natural. L’extracció de peus, alhora que disminueix la densitat, també fa disminuir l’àrea basal total i, si la tala no afecta de la mateixa manera totes les classes diamètriques, també pot afectar el diàmetre normal mitjà (DN) de la població.
(Gracia, C.; Burriel, J. A.; Ibàñez, J.; Mata, T. i Vayreda, J. (2004). Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. Mètodes. Bellaterra: CREAF. ISBN: 84-932860-2-8.) http://www.creaf.uab.es/iefc/pub/metodes/docs/I_iefc_estructura.htm
 
Per tot això, hem demanat a l'equip de govern de l'ajuntament de Ripoll si té previst la realització d'alguna actuació per evitar el perill que representen els arbres morts de la zona del jardí entre la C17 i el carrer Antoni Gaudí i Cornet?