Ripollès

Notícia

ERC de Ripoll demana una consulta popular sobre el polígon de la carretera de les Llosses

Esquerra Republicana de Ripoll ha registrat una moció, per tal que es debati i es sotmeti a votació al proper ple municipal, proposant la celebració d’una consulta popular vinculant per decidir sobre el projecte de construcció d’un polígon industrial a la recta de la carretera de les Llosses.
 

MOCIÓ DE PROPOSTA DE CONSULTA POPULAR SOBRE EL POLÍGON DE LA CARRETERA DE LES LLOSSES
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 
Vist el malestar que ha causat entre la gent de Ripoll i dels municipis veïns, el projecte proposat per l’equip de govern de l’ajuntament de Ripoll del polígon industrial a la recta de la carretera de les Llosses.
 
Atès que fer un nou polígon industrial a la vila representa un canvi urbanístic substancial. En aquest cas afectant més de 60.000m2 de la plana fluvial de la riera de les Llosses.
 
Atès que recentment aquest ajuntament va aprovar el Reglament de Participació.
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Ripoll considera que és un debat prou importat com perquè el poble hi pugui dir la seva i proposa l’adopció dels següents:
 
ACORDS
 
Primer. Organitzar una consulta popular vinculant fent ús del Reglament de Participació vigent. La consulta ha de constar d’una pregunta binària relativa al projecte esmentat i s’ha de fer en tot cas, abans de qualsevol reactivació de la tramitació del projecte o dels seus estudis o informes associats.
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’ajuntament de les Llosses, com a municipi veí afectat directament per la proximitat del sector subjecte a l’esmentat projecte.
 
Tercer. Comunicar aquest acord als membres de la Comissió d’Urbanisme de Girona del Departament Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.