Ripollès

Notícia

ERC de Sant Joan de les Abadesses proposa millorar en transparència, accés a la informació i participació

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses va presentar, en el marc de la modificació del Reglament Orgànic Municipal, una bateria d'esmenes al document que estipula el funcionament bàsic de l'Ajuntament i els seus òrgans col·legiats.

Totes les al·legacions presentades van ser desestimades per l'equip de govern, exceptuant la proposta de "permetre que els ciutadans, de forma individual, poguéssin intervenir, previ petició, després dels punts de l'ordre del dia dels plens municipals". Així, la resta d'al·legacions van ser rebutjades amb l'argument que legalment no són d'obligat compliment. També la proposta de no limitar a 5 les intervencions al torn obert de paraula de les persones que assisteixen al ple. "Avançar en transparència, accés a la informació i participació hauria de ser una prioritat. La política municipal no és només fer carrers i redactar projectes", va apuntar Elisenda Guillaumes.

Guillaumes va posar especial accent a la necessitat "que la documentació que es facilita als regidors del consistori als plens municipals sigui actualitzada i definitiva", per tal que s'evitin situacions com les viscudes als últims mesos on el mateix alcalde va posar en dubte la informació sobre el futur del jardí de la Fundació Emma que havien utilitzat els grups de l'oposició per manifestar el seu desacord al projecte. Una informació continguda a l'aplicatiu que tenen accés tots els regidors i que la mateixa secretària va confirmar públicament que era la documentació definitiva que disposava el registre de l'Ajuntament.

"Creiem que és important que la pàgina web municipal disposi del màxim d'informació per tal que tothom hi tingui accés. La tramesa d'informació és fer un salt qualitatiu en l'agilitat de l'administració i no disposar dels recursos és una excusa. Un equip de govern no només s'ha de dedicar a redactar projectes". 

Un altre dels aspectes que ERC ha reclamat en diverses ocasions i que ha tornat a reclamar a la modificació del ROM és "la necessitat de condicionar que un 25% del capítol d'inversions del pressupost municipal sigui votat de forma participativa". Reiterem la importància d'acostar les institucions al ciutadà i fer-los copartíceps.

Guillaumes també va insistir, un cop més, amb la necessitat de retransmetre els plens via streaming perquè "als plenaris pràcticament no ve ningú. Hem d'acostar les decisions polítiques als ciutadans i adaptar-nos a les noves eines de comunicació. Especialment en l'àmbit de les xarxes socials. És la forma  de comunicació que utilitzen majoritàriament les noves generacions".

"Cal regular la tramesa d'informació amb aquests nous canals i, la proposta de difondre videoactes dels plenaris seria una forma d'amplificar les decisions que pren el plenari de Sant Joan de les Abadesses. Un cop més lamentem que aquesta no sigui una priorat de l'equip de govern", va concloure Elisenda Guillaumes.