Ripollès

Notícia

ERC demana uns parcs infantils de Ripoll inclusius per tots els infants i lliures de barreres

Roger Bosch
Roger Bosch
Roger Bosch, regidor-portaveu del grup municipal d'ERC a Ripoll va defensar la moció proposada pel grup republicà a l'Ajuntament per tal de dur a terme les gestions oportunes per fer accessibles els parcs infantils de Ripoll. La moció, aprovada al plenari del passat 23 de gener, preveu:

a) Elaborar un reglament de parcs infantils accessibles, prèvia consulta amb entitats i associacions de persones amb discapacitat, on hi figurin els criteris i les característiques que han de tenir els parcs infantils.
b) Adaptar progressivament els parcs infantils del municipi als criteris d’accessibilitat universal i que en el termini d’un any hi hagi, com a mínim, un parc infantil inclusiu a Ripoll.
c) Que es faci la reserva pressupostària adient per a desenvolupar les actuacions previstes.

MOCIO PER LA MILLORA I LA INCLUSIÓ DELS PARCS INFANTILS A RIPOLL

La majoria dels parcs infantils que hi ha instal·lats a diferents punts de la vila estan pensats per mainada de fins a 10 anys i això genera un dèficit entre la mainada de més edat, que veu, que a mesura que va creixent es redueixen els espais de joc pensats per a ells. La situació s’agreuja si parlem d’inclusivitat, són diversos els parcs que encara tenen problemes d’accessibilitat a la diversitat funcional. Hem de lamentar també, que actualment al nostre poble no disposem de cap parc realment inclusiu , del qual pugui gaudir plenament la mainada amb algun tipus de discapacitat.

En la Declaració de la Convenció sobre els Drets de l'Infant de 1989 , que fou adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides, es va fer constar que “l’infant ha de gaudir plenament de llocs i recreacions, els quals han d’estar orientats vers els objectius perseguits per l’educació; la societat i les autoritats públiques s’esforçaran en promoure el gaudi d’aquest dret”.
Els infants necessiten d’espais de joc on poder compartir el seu temps d’oci. El procés d’inclusió pretén minimitzar les barreres per que tots els nens siguin partícips, sense importar característiques físiques, mentals, socials, contextos culturals…etc. Cal crear espais solidaris on es fomentin els valors com l’amistat i la companyia.

Els parcs infantils inclusius no només són importants en la qualitat de vida dels infants amb discapacitat sinó que també ho són pels seus pares i famílies, ja que existeix una gran necessitat de poder disposar d’aquests espais inclusius on poder realitzar activitats de lleure i d’esbarjo. Des del grup municipal de ERC, pensem que a Ripoll,  com a capital de Comarca, és necessari que els parcs infantils siguin inclusius, uns espais  on tots els nens i nenes puguin gaudir-ne, on es diverteixin junts, coneguin  i apreciïn les diferències.

L’objectiu no és crear nous espais de lleure aïllats sinó que el que cal fer és que els espais de lleure que ja existeixen al nostre municipi de forma natural i no publicitada incloguin jocs que puguin ser utilitzats per tots els infants independentment de les seves capacitats.  

Fer accessibles els parcs infantils és un element important si volem que el nostre municipi faci compliment dels criteris d’accessibilitat universal.  
 
És per això que el Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa  al Ple de l’Ajuntament de Ripoll els següents acords:
 
1. Elaborar un Reglament de parcs infantils accessibles, prèvia consulta amb entitats i associacions de persones amb discapacitat, on hi figurin els criteris i les característiques que han de tenir els parcs infantils.
2. Adaptar progressivament els parcs infantils del municipi als criteris d’accessibilitat universal i que en el termini d’un any hi hagi, com a mínim, un parc infantil inclusiu a Ripoll.
3. Que es faci la reserva pressupostària adient per a desenvolupar les actuacions previstes.