Ripollès

Notícia

ERC proposa que el Consell Comarcal del Ripollès s’adhereixi a la campanya No Puc Esperar!

Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure.

Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i de vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això  pot suposar una minva de la seva qualitat de vida.

L'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU) emet les targetes NO PUC ESPERAR! perquè aquests pacients les utilitzin, però són els metges de les Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu col·laboradors qui les lliuraran als seus pacients quan ho considerin necessari. Les targetes són gratuïtes i no són nominals, però estan numerades per a seguir un control de lliurament.

El Grup Comarcal d’ERC entén que per la plena implantació d’aquest projecte és fonamental la col·laboració de diferents sectors, especialment ajuntaments i entitats públiques, per tal que conscienciïn i també informin sobre aquest problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments al projecte,  i promoguin l'adhesió d'associacions i establiments a NO PUC ESPERAR!

En aquest sentit, el grup comarcal d’ERC ha presentat una moció, per tal que sigui sotmesa a votació a la pròxima sessió plenària del Consell Comarcal del Ripollès, per tal que; a) El ple del Consell Comarcal del Ripollès s’adhereixi al projecte NO PUC ESPERAR! amb la finalitat de col·laborar i ajudar en la difusió i campanya; b) Es promogui l’adhesió i comerços i associacions comercials de la comarca del Ripollès al projecte NO PUC ESPERAR!; c) Es promogui la difusió del projecte NO PUC ESPERAR! a tota la ciutadania de la comarca del Ripollès, amb especial atenció als comerços i els centres mèdic; i d) Es promogui i es col·labori amb campanyes divulgatives sobre les malalties digestives per a tota la ciutadania de la comarca del Ripollès conjuntament amb les entitats especialitzades.

El projecte pretén facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol lloc i sempre que ho necessitin i conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les necessitats que tenen qui les pateixen. D'aquesta manera, “NO PUC ESPERAR!” contribueix significativament a millorar la qualitat de vida d'aquests pacients.

Aquesta iniciativa fou creada l'any 2013 per l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i per la Unitat de Malalties Inflamatòries Intestinals (MII) de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.  El projecte NO PUC ESPERAR! està en desenvolupament continu i s’actualitza constantment tant per la incorporació de nous pacients com per  l'adhesió de nous establiments i equipaments col·laboradors.

El projecte “NO PUC ESPERAR!” compta amb el suport, a Catalunya, del Consell Consultiu de Pacients del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Societat Catalana de Digestologia,  de l'Institut Català de la Salut,  de GETECCU (Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa),  i la col·laboració d'AbbVie.

En l’àmbit municipal, el projecte “NO PUC ESPERAR!” compta amb el suport 6 consells comarcals i 125 ajuntaments catalans, dels quals, a la comarca del Ripollès, s’hi han adherit els ajuntaments de Ripoll i de Sant Joan de les Abadesses, a petició dels grups municipals d’ERC.