Ripollès

Notícia

ERC exigeix la continuïtat de l’Oficina de l’Agència de l’Habitatge del Ripollès

El dia 24 de setembre l’oficina que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que tenia a Ripoll va tancar per no tornar a obrir. Després de 34 anys al Ripollès va deixar d’oferir els seus serveis als veïns i veïnes de la ciutat i de les comarques del Ripollès i la Cerdanya.

Això vol dir que els usuaris s’hauran de desplaçar a la ciutat de Girona, amb el que això suposa en quan a distàncies, temps i molèsties, o fer els tràmits que els siguin possible mitjançant internet.

Per aquest motiu, el grup d’ERC al Consell Comarcal del Ripollès ha registrat una moció, per tal que sigui sotmesa a votació a la pròxima sessió plenària, per tal “d’exigir el manteniment de l’oficina descentralitzada de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Ripoll, proposant l’assumpció per part del Consell Comarcal d’una part de les despeses del seu manteniment i negociant unes noves condicions amb la Generalitat de Catalunya i amb el Consell Comarcal de la Cerdanya”.

Considerem que “el manteniment d’aquest tipus de serveis en el consell comarcal dóna sentit, visibilitat i justificació a la institució comarcal, com a ens supramunicipal, atès que és una de les prestacions que es dirigeixen i utilitzen directament les persones, les quals tenen el consell com a punt de referència i en reben una prestació tangible de forma descentralitzada”. I això no és un tema menor, atès que els consells comarcals pateixen precisament de la manca de proximitat amb els ciutadans per a que aquests els entenguin necessaris.

També cal tenir en compte els problemes d’habitatge que existeixen a la nostra comarca, on cada vegada tenim una població més envellida i les persones joves tendeixen a marxar a viure a altres comarques. L’assessorament  referent al dret a l’habitatge ha de ser un servei bàsic i de màxim interès per la comarca.

Per altra banda, les dades de la prestació del servei de l’oficina, mereixen tenir-se en compte per a donar-li continuïtat i considerem que la situació econòmica del Consell comarcal permet fer front a la despesa o a part de la despesa que suposa mantenir oberta l’oficina, atenent el superàvit de 382.000 euros, amb el qual va tancar la institució el pressupost del 2017.