Ripollès

Contacte

Carretera de Ribes, 35
17500 - Ripoll
(Ripollès)
Telèfon: 972 20 22 22
Adreça electrònica
ripolles@esquerra.cat


Twitter
https://twitter.com/ercripolles

Facebook
https://www.facebook.com/RipollesERC/

Instagram
https://www.instagram.com/erc_ripolles/

http://locals.esquerra.cat/ripolles