Ripollès

Notícia

Vallfogona de Ripollès, un exemple en estalvi i eficiència energètica a la comarca

Carme Freixa, alcaldessa de Vallfogona del Ripollès i Presidenta ERC Ripollès
Carme Freixa
Carme Freixa

La gestió energètica municipal ha esdevingut els darrers anys un pilar important d’estalvi en els ajuntaments de Catalunya. Entre les retallades que han experimentat i l’augment dels costos de l’energia dels darrers anys, el manteniment de les infraestructures i dels enllumenats ha passat a ser una tasca feixuga per les arques municipals.

Aquesta gestió consisteix en la racionalització de la despesa analitzant la facturació energètica, adequant les contractacions al consum i necessitats reals de cada instal·lació, i invertir l’estalvi obtingut en mesures d’eficiència energètica, com canvis d’enllumenat, detectors de presència, reguladors de flux... Aquesta inversió generarà nous estalvis, tant en consum com en noves adequacions en les contractacions. I amb aquesta roda es van obtenint municipis més eficients i sostenibles.

Des de 2010 que els tècnics de l’Agència d’Energia del Ripollès, des de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, portem la comptabilitat energètica a diferents ajuntaments de la comarca. Un dels primers amb els que vam treballar va ser Vallfogona de Ripollès. Al ser un municipi petit, per experiència podíem esperar que l’estalvi potencial fos baix, però amb el treball conjunt de l’ajuntament amb l’Agència s’han assolit resultats molt interessants.

De forma molt resumida, Vallfogona de Ripollès ha fet un molt bon procés de millora en gestió i eficiència adequat per obtenir estalvis tan energètics com econòmics. En primer lloc, l’ajuntament va aplicar unes primeres mesures d’adequació de contractació elèctrica i va canviar tot l’enllumenat del municipi. Amb aquest canvi es van obtenir estalvis de consum del 67% ens les 4 línies d’enllumenat del municipi. Posteriorment, s’han fet canvis d’enllumenat en edificis municipals i adequacions de les potències contractades i s’han anat revisant les potències tan d’enllumenats com dels equipaments per a poder adequar els contractes al màxim.

Posant en dades a aquests canvis és quan més s’aprecia l’avanç del municipi cap a un model més eficient. Mirant el consum elèctric, l’any 2010 Vallfogona de Ripollès consumia 122.395 kWh anuals. Amb les mesures impulsades per part de l’ajuntament, aquest consum s’havia reduït un 59% l’any 2016, amb un consum de 50.433 kWh anuals. Cal tenir en compte que aquesta baixada de consum és important, ja que l’any 2011 s’inaugura el centre cívic i la piscina.

Pel que fa a la despesa associada al consum, l’any 2010 va ser de 18.014,78 €. Aquesta despesa va pujar un 25% fins al màxim de 22.352,61€ l’any 2014 degut a la pujada de preus d’agost de 2013 i l’aparició de nous centres de consum. A 2017, l’import ha baixat un 45% respecte 2014, fins a 12.388,99€. Aquesta baixada d’import s’ha donat fent adequacions de potència contractada i noves mesures d’eficiència energètica.

Sense cap tipus de gestió ni interès de millor per part de l’ajuntament, les xifres haurien estat unes altres. Suposant que el consum s’hagués mantingut sostingut a nivells de 2010, i sense adequar els contractes, el cost de 2014 hauria estat de 29.139,56 € i el de 2016 de 28.064,13 €, més del doble del que s’està pagant actualment.

I la pregunta en aquests moment és: i un cop s’han implementat totes les mesures d’eficiència disponibles i adequats tots els contractes, hi ha lloc per més estalvi? Doncs la resposta és sí, i radica en la tecnologia.

En primer lloc, gràcies als comptadors intel·ligents podem revisar les tarifes contractades, conèixer la potència demandada exacte, reestructurar els consum i, per tant, continuar estalviant.

I en segon lloc, gràcies a la telegestió es poden racionalitzar els consums, detectar avaries i errors en temps real i, en definitiva, anar ampliant l’estalvi.

Per tant, és evident que amb una feina constant de gestió i amb uns criteris clars d’inversió basats en una correcta diagnosis permeten obtenir estalvis energètics i econòmics considerables.