Ripollet

Notícia

RODA DE PREMSA: Acords de Pressupostos 2018

lurdes regidora ERC ERC-JpR pressupostos 2018 ripollet
En les últimes setmanes abans del Ple de Pressupostos el grup d’ERC-JpR-AM va tenir una sèrie de trobades a instàncies del govern municipal per tal de reconduir la situació en què es trobaven els dos grups, la qual cosa va donar lloc a l'establiment d'una taula de diàleg per debatre tots els punts que havien acordat o treballat conjuntament.

Posteriorment, en una d’aquestes trobades, en rebre la proposta de pressupostos per part del govern, el grup d'ERC-JpR-AM va estudiar-los per passar d'una abstenció crítica com es plantejava en un inici a un vot favorable que ens demanava el govern.

És per això que per tal de poder votar-ho a favor, es va demanar una sèrie d'acords:

Per una banda, en les trobades anteriors vam demanar una resposta al desenvolupament i gestió del llistat de compromisos i acords arribats amb el govern (gairebé un 35 punts diferents) els quals s’emmarcaven en 5 eixos: millora democràtica, promoció econòmica, justícia social, sosteniblitat, i cultura potent i diversa. El govern va respondre amb un document explicatiu i detallat del seu estat. A més, es va instar a segui treballant i fiscalitzant-ho a partir de la taula de diàleg ja creada de manera mensual. 

Per una altra, es va demanar a govern la implicació directa amb treball conjunt en 4 punts amb trobades periòdiques: 
1.- El desplegament de la millora democràtica (participació i transparència) a partir d'un Pacte Local per la Millora Democràtica a Ripollet:
- Aconseguir consensos amplis socials i polítics de suport d'aquest pacte, així com la seva promoció
- Desplegar un pla de treball amb tots els passos a seguir tal com ja marquen els acords previs com la creació d’un Pla Director de Participació o la creació d’un Pla de Convivència.
- Ampliar el desplegament d'aquestes mesures en transparència i participació amb el desenvolupament d’altres qüestions: gestió de l’atorgament de subvencions públiques, millora de l’OAC, millora de les dependències municipals o implementació de l’administració electrònica.
 
2. Dotar econòmicament el pressupost de l'àmbit de Desenvolupament Econòmic per impulsar els plans que permetin la promoció econòmica (comerç local i mercat), com també reindustrialització i ocupació:
- Contractar una figura dedicada exclusivament a la promoció i dinamització comercial (mercat i comerç local)
- Impulsar els Plans de comerç local com a estudis per conèixer la realitat comercial i calendaritzar la seva millora
 
3. Impulsar un pla de treball per millorar la qualitat educativa i resoldre totes les qüestions en educació:
- Impulsar la construcció de nous equipaments escolars (i no pas l'ampliació dels actuals instituts) i reubicar-ne d'altres (Escola d'Adults)
- Trobar una solució immediata que permeti resoldre la problemàtica educativa (places, institut-escola...)
- Promoure mesures educatives del Pla Educatiu Local com les activitats extraexcolars, els menjadors i el patis oberts.
 
4. Impulsar el Pla de Mobilitat així com el Pla d'accessibilitat, el Transport Públic i els estudis de mobilitat dels barris del Nucli Antic i Centre:
- Redactar un nou Pla d'Accessibilitat. A partir d'aquest, establir les prioritats de millores a la via pública i disposar d'una Taula de Diversitat Funcional formada per veïns/es de la ciutat per suggerir i proposar les accions posteriors.
- Millorar les condicions del Transport Públic a partir de: millorar parades de bus, augmentar freqüències del bus, Zona 1, etc.
- Fer un estudi de mobilitat del barri del Nucli Antic i el Centre que permeti conèixer la realitat d'aquestes zones, així com fer propostes que permetin fer més dignes els barris i que permetin condicions idònies per al comerç local.
 
 
Per finalitzar, la regidora i portaveu del grup municipal d'ERC-JpR-AM va destacar que "som l'altra oposició i teníem molt clar quin era el nostre paper, que era treballar pel poble i, atès que compartim línies polítiques amb el govern, tampoc ens havia de ser massa complicat". I va afegir també que "Hem posat per davant el que entenem que és més beneficiós pels veïns de Ripollet i això és el que ha fet que ens tornem a seure amb el govern i tornar a treballar".

D'aquesta manera, ERC-JpR-AM ha anat un pas més enllà i ha concretat no només uns acords bàsics per al benefici del conjunt de la ciutadania a Ripollet, sinó que també ha establert mecanismes i calendaris per a la seva fiscalització i desenvolupament. La prioritat és situar els veïns i veïnes en el centre de les polítiques de la ciutat i fer efectiva la seva millora i qualitat de vida.