Riudoms

Totes les notícies

Síndic de Greuges

Toc d'atenció del Síndic de Greuges a l'Ajuntament, per la poca transparència en les seves actuacions

El Síndic de Greuges ha contestat, amb dues cartes adreçades al Grup Municipal d'ERC-AM, que l'Ajuntament de Riudoms està ficant traves i no li facilitava les peticions d'expedients per tractar assumptes relacionats amb la denegació de despatx als grups municipals de l'oposició i la tardança en la convocatòria de la Comissió Especial de Comptes i altres ens, sense argumentar cap motiu especial. Cal recordar que el Grup Municipal d'ERC-AM va aixecar dues queixes formals referents a la denegació de l'equip de govern al despatx municipal pes grups polítics de l'Ajuntament i a diverses peticions d'informació que no s'havien respost i què, a data d'avui, hi ha algunes que després de passar gairebé 600 dies, i d'haver-ho reclamat en diverses ocasions més, encara continuen sense resposta. Dit això, també cal destacar que el Grup Municipal d'ERC-AM, en el darrer mes, ha presentat al Registre de l'Ajuntament diverses reclamacions més, relacionades amb peticions formulades de les que no s'ha rebut cap mena de contestació, com per exemple, el 16 de desembre que es va demanar per tercera vegada (ja s'havia sol·licitat el 03/06/13 i 04/11/13) la còpia de totes les actes dels Consells d'Administració de les Entitats Públiques Empresarials Riudoms Gestió i Riudoms Serveis, i el 15 de desembre, que el regidor republicà va sol.licitar disposar a temps de les actes de les Juntes de Govern Local per poder realitzar tasques de control. La normativa diu que en 10 dies s'ha d'enviar la còpia de l'acta i en canvi el Grup Municipal d'ERC-AM està rebent les actes amb un retard mitjà de dos mesos després de les Juntes de Govern celebrades.

Tranaparència Internacional

El Ple de l'Ajuntament aprova una moció referent a la transparència, a instàncies d'ERC-AM

En el Ple Ordinari celebrat el 18 de desembre de 2014, el Grup Municipal d'ERC-AM, va presentar  cinc mocions, tres de les quals es van oferir i consensuar amb la resta de grups municipals de l'Ajuntament. Aquestes mocions tractaven sobre l'eradicació de la violència domèstica; sobre l'assumpció de responsabilitats en la celebració de la jornada del 9N, en resposta a les represàlies preses per la Fiscalia contra membre del govern català i sobre el rebuig contra la llicència esportiva espanyola única que perjudica econòmicament als clubs federats catalans a més de restar-los-hi capacitat d'autonomia. Les altres dues mocions ERC-AM les va presentar en solitari i fan referència a la transparència de l'Ajuntament en la gestió municipal i a una proposta perquè Riudoms pugui disposar d'un Reglament Orgànic Municipal (ROM). Aquestes mocions coincideixen amb la temàtica de l'article d’aquest Butlletí Municipal, "Les bones pràctiques: La Transparència". La moció sobre la transparència sorgeix després de constar que, a partir d’un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el marc del Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública que avaluava els 947 ajuntaments de Catalunya, ha qualificant negativament l'Ajuntament de Riudoms, deixant-lo en la posició 85 de 89 dels municipis catalans entre 5.001 i 10.0000 habitants, ja que no dóna informació relativa, entre altres qüestions, a la situació econòmica i financera del municipi (elaboració, aprovació i compliment del pressupost municipal o estat i evolució del deute), contractacions de personal i serveis o informació de tots els regidors i les retribucions que reben. La segona moció, pretenia que Riudoms deixés de ser una anomalia, ja que la majoria de municipis tenen aprovat un Reglament Orgànic Municipal (ROM) que regula els diferents mecanismes de participació com l’audiència pública, la intervenció en els plens dels ciutadans i ciutadanes i, en definitiva, la regulació entre administració i administrats.

Cartell Inauguració

INAUGURACIÓ DE LA NOVA SEU D'ERC RIUDOMS

La Secció Local d'Esquerra de Riudoms ens plau convidar-vos a la inauguració de la nova seu, ubicada al carrer Major, 38, el proper diumenge 18 de gener a partir de la una del migdia. Plegats, mentre fem el vermut, podreu contemplar l'Exposició 100 Anys de l'Estelada. HORARIS DE L'EXPOSICIÓ 100 ANYS D'ESTELADA Esquerra-Riudoms organitza durant les Festes de Sant Sebastià l'Exposició dels 100 anys d'Estelada. L'exposició es podrà veure des del dia 19 de gener al 3 de febrer i fa un repàs sobre la creació, els orígens i l'evolució de l'estelada com a símbol de llibertat i de sobirania, i mostra els principals personatges que van participar en fer d'aquest símbol la representació de l'anhel d'independència del nostre país. L'exposició es podrà visitar al nou local d'Esquerra-Riudoms al carrer Major número 38, cada dia  de 19 a 21 hores. HORARIS D'ATENCIÓ DE LA NOVA SEU D'ERC La secció local d'ERC fixa els com dies d'obertura de la seu tots els dilluns de 19,30 a 20,30 hores i els dijous de 19,30 a 20,30 hores. Els dilluns hi haurà el regidor d'ERC-AM per rebre visites, suggeriments o queixes veïnals. Si es vol concretar una visita fora d'aquest horari, ho podeu sol·licitar per correu electrònic : riudoms@esquerra.org o bé per telèfon trucant al número 977 85 14 96.

Ple Ordinari 18-12-2014

Convocat el Ple Ordinari del mes de desembre

En la sessió  que es celebrarà dijous 18 de desembre, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa de la Vila, està previst que es tractin els següents temes en l'ordre del dia: 1. Lectura i aprovació d'actes anteriors 2.  Donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldia 3.  Aprovació, si s'escau, del canvi de règim de retribució del regidor Francesc X. Bonet 4.  Aprovació, si s'escau, del Reglament sobre l'ús de la factura electrònica 5. Aprovació definitiva del Pla de Polítiques d'Igualtat del municipi de Riudoms 6. Donar compte de la signatura de l'acta de recepció de les obres de construcció dels dos camps de futbol 7. Mocions dels grups muncipals 8. Assumptes urgents 9. Precs i preguntes En l'apartat de mocions dels grups municipals es tractaran cinc mocions presentades pel Grup Municipal d'ERC-AM, dues de les quals van ser oferides i consensuades amb la resta de grups muncipals de l'Ajuntament. Les cinc mocions són contra l'eradicació de la violència domèstica i d'autoinculpació en el procés del 9N (les presentades conjuntament), i, contra la imposició de la llicència federativa espanyola única, sobre la transparència municipal i sobre la confecció d'un Reglament Orgànic Municipal (ROM) prenen com a esborrany la proposta de ROM que fa ERC. En l'apartat de precs i preguntes, el grup muncipal d'ERC-AM també ha presentat diverses bateries de preguntes sobre diversos àmbits de la vida política municipal i el regidor d'ERC-AM probablement també farà d'altres d'orals i algún prec durant el transcurs del Ple. Finalment  cal destacar, que la gran absència d'aquesta sessió plenària, són els pressupostos municipals per l'exercici 2015 que teòricament es tenien que haver aprovat passat demà i que obligarà a l'equip de govern ha convocar una altra comissió informativa d'hisenda i governació i un Ple Extraordinari abans que acabi l'any, amb el suplement de costos que això significa.

preguntes al ple municipal

El Grup Municipal d'ERC-AM ha presentat diverses bateries de preguntes a l'equip de govern

El grup municipal d'ERC-AM ha presentat tres bateries de preguntes a l'equip de govern per tal que els seus membres les contestin en la sessió plenària ordinària de desembre. Les preguntes fan referència als següents temes: 1) preguntes relacionades amb la consulta-enquesta realitzada durant la Fira de l'Avellana i sobre el cost d'edició i periodicitat del butlletí municipal 2) preguntes relacionades amb una querella per part de l'alcalde contra un ciutadà riudomenc i sobre altres contenciosos que pugui tenir l'Ajuntament als jutjats 3) preguntes relacionades amb un abocador ilegal de fibrociment (amiant) i les mesures que s' han pres des de  l'equip de govern També cal dir, que el regidor republicà, ha presentat un altre escrit amb diferents preguntes, per tal que aquestes, en virtut de l'article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, siguin respostes per escrit dins del termini d'un mes i fan referència a retribucions dineràries o en espècie de membres de l'equip de govern (iphones, targetes de crèdit o de dèbit, cost de dietes o indemnitzacions, reunions dels consells d'adminstració de les EPE Riudoms Gestió i Riudoms Serveis) A banda, d'aquestes preguntes presentades, es probable que el Grup Municipal d'ERC-AM pugui efectuar-ne d'altres d'orals durant la sessió plenària i alguns precs sobre diferents assumptes de la vida política municipal.

Imatge transparència

ERC-AM ha presentat dues mocions més sobre la transparència municipal i sobre la confecció d'un ROM

Aprofitant l'article del butlletí que havia de presentar el Grup Municipal d'ERC-AM el dia 15 de desembre, i en vistes que aquest mateix dijous hi ha programada una sessió plenària ordinària, el regidor republicà ha el.laborat dues mocions que s'han entrat al registre i que tracten sobre la transparència de l'Ajuntament i una proposta d'esborrany perquè Riudoms pasi a tenir un Reglament Orgànic Municipal La primera moció tracta sobre la transparència i sorgeix després de constar que un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el marc del Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública, que avaluava els 947 ajuntaments de Catalunya, ha qualificant negativament l'Ajuntament de  Riudoms, deixant-lo en la posició 85 de 89 dels municipis catalans entre 5001-100000 habitants, ja que no dóna informació relativa, entre altres qüestions, a  la situació econòmica i financera del municipi (elaboració, aprovació i compliment del pressupost municipal o estat i evolució del deute), contractacions de personal i serveis o informació de tots els regidors i les retribucions que reben. La segona moció s'ha el.laborat en vistes que Riudoms és un  cas excepcional, ja que la majoria de municipis tenen aprovat un Reglament Orgànic Municipal (ROM) que regula els diferents mecanismes de participació com l’audiència pública, la intervenció en els els plens dels ciutadans i ciutadanes i, en definitiva, la regulació entre administració i administrats. La democràcia no es limita solament a l’elecció de representants cada quatre anys, sinó que comporta la participació activa de la ciutadania en la vida social, econòmica i política del municipi. El bon govern de les institucions públiques requereix la generació de relacions de confiança entre la societat i els seus representants.  L’objectiu últim és que els ciutadans i les ciutadanes puguin fer efectiu el seu dret a rebre tota la informació, de forma ràpida, senzilla i gratuïta, així com conèixer com s’administren els recursos.

seleccions catalanes.cat

ERC-AM presenta tres mocions al Ple de l'Ajuntament de Riudoms, pel proper de dijous 18 de desembre

Després d' arribar a un acord consensuat amb els grups muncipals de CiU i PSC-PM, ERC-Acord Municipal ha presentat dues mocions que tracten, la primera,  sobre l'eradicació de la violència domèstica i, la segona, sobre l'assumpció de responsabilitats en la celebració de la jornada del 9N, en resposta a les represàlies preses per la Fiscalia contra el President de la Generalitat, la vicepresidenta del Govern i la Consellera d'Educació. També, el Grup Municipal d'ERC-AM fa bastants diesque  va entrar una moció al registre de l'Ajuntament que expressava el rebuig contra la llicència esportiva espanyola única que perjudica econòmicament als clubs federats catalans i a més els hi resta capacitat d'autonomia. Podeu veure les tres mocions  en els documents relacionats adjunts

25N prou violència dones

ERC presenta dues mocions als altres grups municipals de l'Ajuntament per intentar consensuar-les

Coincidint amb el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, el Grup Municipal d'ERC ha passat dues mocions als altres dos grups del consistori de Riudoms, per tal d'intentar arribar a un acord consensuat. Les mocions com hem dit anteriorment tracten sobre l'eradicació de la violència domèstica i sobre l'assumpció de responsabilitats en la celebració de la jornada del 9N, en resposta a les represàlies preses per la Fiscalia contra el President de la Generalitat, la vicepresidenta del Govern i la Consellera d'Educació. En el cas, que aquestes mocions -amb les oportunes esmenes que es puguin afegir- no aconseguissin el recolzament dels altres grups ERC les presentaria al registre de l'Ajuntament per tal que puguin ser debatudes, i si s'escau, aprovades en el proper ple municipal ordinari del mes de desembre. Podeu veure les dues mocions i el Manifest contra la violència a les dones en els documents adjunts

ERC Riudoms

#Vullunnoupaís #Vullserlliure

Riudomencs i riudomeques, Encarem la recta final del 9N i ens queden poques hores per a continuar fent campanya, repartint paperetes, convocant a tothom a anar al col·legi electoral i votar aquest diumenge. Fins a les 20 hores del diumenge no acaba la nostra feina, animant a la gent, al nostre entorn a que vagi a votar. Ens cal un darrer esforç per a fer que el 9N sigui un èxit de participació que empenyi definitivament cap a l'exercici de la independència de Catalunya, sense dilacions ni subterfugis. Demà tothom que pugui ha d'estar davant de l'institut a les 7.45h. Si hi ha algun problema a primera hora cal que els voluntaris i voluntàries no es trobin sols i que puguin tenir el suport d'un cert nombre de persones. En qualsevol escenari que es pugui produir, cal mantenir en tot moment la calma i la tranquil·litat. L'actitud ha de ser totalment pacífica i sense caure en provocacions de cap tipus ni, evidentment, provocar cap tipus d'incident o enfrontament amb ningú. El 9N a l'exterior de l'institut hi haurà unes taules de recollida de signatures per a fer la denúncia internacional per la prohibició de la consulta. Us encoratgem a què feu un darrer esforç, us animem a què demà tots els riudomencs sortim al carrer a votar i que signem la denúncia internacional per la prohibició de la consulta. Demà ha de ser un gran èxit de participació, amb u ambient festiu i familiar. Demà serem més a prop de ser independents. Cada vegada som més i cada vegada la població està més convençuda. No hem d'afluixar. Ni un pas enrera. Demà tots a votar. Visca Catalunya Lliure!!!! https://www.youtube.com/watch?v=xZfdNmWVReo&list=PL29456E2A73332238 http://www.cinco.ly/~AgMAKH8qR1qH