Riudoms

Notícia

El Grup Municipal d'ERC-AM Riudoms presentarà al.legacions

Escut de Riudoms
Escut de Riudoms
En el ple Extraordinari del passat 4 de novembre, es van aprovar amb el vots favorables de CIU i l’abstenció d’ ERC-AM i el PSC, les Ordenances Fiscals per l’exercici 2014.
 
La proposta de l’equip de govern consistia en la modificació de sis ordenances fiscals, algunes d’elles la modificació era simplement tècnica o per adaptar-se a la legislació vigent
 
En l’exposició del regidor d’ ERC-Acord Municipal es va demanar la congelació del coeficient en l’ impost de circulació (l'equip de govern aplica el màxim que permet la llei) i que fa que els vehicles de Riudoms d'entre 12 i 20 cavalls fiscals , siguin els més cars de tot Catalunya,  en  l’aplicar-se el coeficient més alt sobre unes taules prefixades i que fa quecap Ajuntament de Catalunya o d'Espanya  superi a Riudoms en aquest impost, ja com a molt el podrà igualar i la majoria el fixen més barat.
 
Sobre l’ IBI va demanar una major rebaixa, atent que els valors cadastrals de Riudoms encara es troben immersos en la ponència cadastral i per tant estan en període d’increments considerables. Considera que la baixada de mig punt percentual (del 0,60% al 0,595%) és un brindis al sol, ja que la quota que es pagarà el proper exercici no baixarà, sinó que s’incrementarà considerablement. Per pal·liar aquest efecte, es va demanar una major rebaixa i més facilitats en el pagament, poden fraccionar en quatre terminis aquelles famílies que així ho sol·licitessin.
 
També va trobar en falta algunes modificacions en altres ordenances, com per exemple en la fixació dels preus dels equipaments esportius, que requereixen una reformulació profunda. Cal recordar que fa dos anys es va crear un sistema complex de fixació de preus per les entitats que feien ús del camp de futbol, ja que, l’equip de govern considerava que no es racionalitzava l’ús dels camps de gespa. Engany, amb la fusió dels dos clubs de futbol base, s’optimitzaran els serveis, per la qual cosa s’hauria d’haver aprofitat per fer una rebaixa considerable i reformular els preus de les pistes de tennis i pàdel per l’entitat que pràctica habitualment aquesta modalitat esportiva.
 
Després de la publicació al BOP de l’acord d’aprovació inicial, s’obrirà un període e trenta dies d’exposició pública. ERC-AM, d’acord amb les peticions que ja va formular el regidor Xavi Làzaro, en la sessió plenària, presentarà al·legacions contra l’ increment en l’ impost de circulació i mesures complementàries per facilitar el pagament de l’ impost sobre béns immobles i algunes excepcions per gent en situació de risc.