Riudoms

Notícia

La moció presentada preten dotar d'una partida de 25.000 euros al foment de l'emprenodoria i la creació de llocs de treball

  • Suport als emprenedors
  • Evolució persones aturades

ERC proposa que l’Ajuntament de Riudoms destini, en els propers pressupostos municipals, una partida de 25.000€ per a la dinamització econòmica a fi i efecte d’endegar un programa de foment a l’emprenedoria i atenuar, així, l’atur local situat en un 20% de la població activa, la qual representa 515 persones.

Aquests diners servirien per donar suport a totes aquelles activitats econòmiques de nova creació que comportin la creació de llocs de treball. Aquestes activitats haurien d’estar donades d’alta a Riudoms i les persones contractades, empadronades al municipi.
Les empreses, per altra banda, hauran d’acreditar portar en funcionament més de 9 mesos per a poder ser subvencionades. És a dir, les subvencions es farien efectives a finals de l’any 2014, a totes aquelles iniciatives que ho sol·licitessin abans del 31 de març el 2014, per demostrar, així, la viabilitat del projecte.

El repartiment d’aquest ajut econòmic tindria uns topalls màxims i mínims que anirien en funció del nombre de persones contractades. Al mateix temps, es valorarà que tant la persona que posi en marxa la iniciativa, com les possibles persones contractades, siguin joves, dones o persones majors de 45 anys.

L’Ajuntament crearia unes bases i un reglament per desenvolupar l’execució d’aquest programa i en faria la publicitat oportuna als mitjans locals per tal que tothom que hi estès interessat s’hi pogués acollir.