Riudoms

Notícia

Propostes per impulsar el nucli antic: l’ambició d’Esquerra VS les mancances del govern

La manera com impulsar el nucli antic de Riudoms va centrar el Ple d’ahir 21 de novembre. El govern municipal va portar-hi a aprovació el ‘Programa de dinamització del nucli antic’ i la posició que vam adoptar des d’Esquerra va ser clara: vam exposar un seguit de propostes que creiem imprescindibles per tornar a fer lluir el nucli antic i vam anunciar que aquestes propostes les inclourem en el període d’al·legacions que ara comença. De moment, ahir, vam optar per abstenir-nos, ja que el pla que va presentar el govern és conformista. I per què ho diem això? Doncs perquè tot i incloure idees interessants, també té mancances evidents i ha estat redactat en solitari.

Des d’Esquerra tenim clar que per impulsar el nucli antic cal ambició i energia. A continuació us exposem les línies mestres de les propostes que farem i ho fem contraposant-les amb les idees que planteja el programa presentat pel Govern. Són propostes que hem elaborat els darrers mesos i que poden ajudar a convertir el nucli antic en un pol d’atracció i, de retruc, enfortir-lo, cohesionar-lo i dignificar-lo.

Atacar amb urgència l’abandonament de cases
Les línies estratègiques definides en el programa no entren i no tracten el veritable problema del nucli antic: l’abandonament tant de locals com de cases, que a més estan en molt mal estat. Des d’Esquerra proposem una ordenació integral que millori les condicions de l’espai i que també faci que el nucli antic tingui múltiples usos.

Establir diversos nivells de conservació i de rehabilitació
També proposem establir diferents nivells de conservació del patrimoni cultural i històric, així com l’establiment d’àrees de rehabilitació integrada. S’hauríen d’estudiar actuacions com les que s’han fet a Alcover, La Selva del Camp, Vinyols o Torredembarra, però també caldria veure i aprendre del que s’ha fet a Montblanc, on hi ha una vida comercial molt activa. Reus també es un bon referent: es van establir 3 nivells de protecció, es van delimitar àrees i s’ha anat actuant en cada àrea de manera integral (Baluard, Pallol i Carme)

Aconseguir el retorn del petit comerç i de nous professionals
En el pla del govern es proposen mesures atractives com la creació de noves vialitats o la generació de fluxes de circulació diferents, però no hi ha cap aprofundiment en crear una àrea d’activitat comercial i de serveis potent, ni de com millorar la qualitat de vida i això s’ha de fer mirant els nivells d’habitabilitat, de serveis del comerç, de zones de lleure, etc. En definitiva, un objectiu essencial de la dinamització del nucli antic ha de ser com aconseguir que hi retorni el petit comerç i que s’hi instal·lin nous professionals i emprenedors. Tenim una eina fonamental per sortir-nos-en: els equipaments del nucli antic, que a dia d’avui estan infrautilitzats.Ajudes fiscals per habitatges i comerços
Ja anunciem ara que després de reunir-nos amb diferents col·lectius i amb alguns arquitectes riudomencs tenim preparades i acabarem d’enllestir diferents propostes en matèria de tarifació social. És un paquet de mesures que inclouran importants bonificacions i exempcions fiscals per habitatges i comerços, ajudes per a llogaters i propietaris a través de borses d’habitatges i locals. Esperem que els pressupostos de 2019 que el govern ja deu estar preparant incorporin la suficient dotació econòmica per dur a terme les mesures quirúrgiques d’urgència que necessita el nucli antic.

Un pla elaborat sense participació i amb incorreccions
Les mancances del pla segurament s’expliquen perquè s’ha redactat amb opacitat i poca participació. L’anàlisi que recull el pla s’ha fet de manera gairebé exclusiva a través dels regidors de govern actuals, d’antics regidors de CiU i de persones properes a aquestes. Clarament hi falta l’aportació de les entitats i coneixement tècnic. 

Tres exemples en forma de pregunta: com és possible que el CERAP -que té la seu al nucli antic- no hagi format part de la taula de cultura que s’ha organitzat per analitzar com millorar el nucli antic? Com és possible que en les taules de debat organitzades no hi consti cap dels molts arquitectes que hi ha a Riudoms? Per què no es va fer cap reunió prèvia amb els partits polítics?

Per últim, un detall no menor: la primera pàgina del pla afirma que el govern de Riudoms està format per CiU i per Esquerra Republicana. Ni CiU és diu CiU -sinó que ara és el PdeCat- ni Esquerra forma part del govern de Riudoms. És que ningú ha revisat aquest pla? Ni l’alcalde, ni el regidor d’urbanisme? Davant d’errors d’aquest nivell, com preteen que donem validesa a d’altres dades que apareixen al pla sense indicar d'on s'han tret?