Roses

Roses

ERC decidirà en assemblea a quin candidat a Jutge de Pau dóna suport

Pròximament, l'Ajuntament de Roses haurà de cobrir la plaça de Jutge de Pau de la Vila, càrrec que va quedar vacant després de la renúncia de la Sílvia Ferrer, a la qual volem aprofitar per agrair i felicitar per la feina feta durant els seus anys de servei. El nomenament de nou Jutge de Pau correspon al ple municipal, que escollirà el millor candidat d'entre les persones que han presentat la seva candidatura. Com és habitual, les decisions importants que transcendeixen d'una àrea concreta no es prenen ni des de l'executiva ni des de cap dels grups de treball, sinó des del conjunt de l'assemblea de militants, simpatitzants i amics inscrits a la Secció Local de Roses. En aquest cas, serà també aquesta assemblea qui determini a quin dels candidats ha de donar suport el nostre Grup Municipal. L'assembea tindrà lloc el proper dijous, dia 16 de març, al vespre i els participants podran escollir entre les 10 persones que han presentat la seva candidatura a l'Ajuntament dins ...

Més notícies locals
Roses

Moció per a la creació d’un Protocol contra les agressions sexistes a les festes i a grans esdeveniments d'oci 

El sexisme, desgraciadament, encara és present en molts àmbits de la nostra societat, i les festes en són un espai més d'expressió. Queda encara una important tasca a realitzar per tal de conscienciar a tota aquella part de la societat que encara veu les agressions sexistes i l'assetjament sexual en moments de festa i esbarjo com un element naturalitzat i acceptat fins a cert grau. Les institucions públiques tenen l'obligació d'abordar les diverses cares de violència masclista a través de la prevenció i l'elaboració de polítiques amb perspectiva de gènere. Els Ajuntaments, com a institució més propera a la vida quotidiana dels ciutadans tenen un paper fonamental a l'hora d'actuar contra les violències que s'encarnen en tots espais de socialització, també en els espais de la festa major de la ciutat. Per tots aquests motius, el Grup Municipal d'ERC de Roses ja va traslladar a l'equip de govern la necessitat de reforçar la prevenció davant dels comportaments sexistes ...

Més notícies locals
Roses

ERC proposa instal·lar minidexalleries a diferents punts del municipi

El Grup Municipal d'ERC ha presentat la següent moció per a ser debatuda al ple del mes de febrer a Roses: MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM I I AQUELLS ALTRES GRUPS QUE HO DESITGIN PER A LA INSTAL·LACIÓ DE MINIDEIXALLERIES EN EL NOSTRE MUNICIPI Exposició de motius - Atès que hi ha petits residus sòlids d’ús domestic que resulten perillosos pel medi ambient a causa del seu potencial contaminant, com són les piles, les bateries, els cartutxos de tinta d’impressores, les bombetes, el cd, etc. Les minideixalleries permeten acostar els punts de recollida d'aquest tipus de residus als ciutadans. - Atès que per aquest motiu és preferible no llençar-los directament a les escombreries, sinó reciclar-los acostant punts de recollida d'aquests residus als ciutadans en forma de mini deixalleries. - Atès que actualment cal que el ciutadà es desplaci fins a la deixalleria municipal per a fer la recollida selectiva d'aquests residus i cal per tant facilitar als usuaris ...

Més notícies locals

Facebook

Twitter