Roses

Notícia

Aprovada la subvenció de l'IBI per a famílies monoparentals, proposada per ERC en els pressupostos

En l'últim ple de l’any 2017 a l’Ajuntament, s'ha aprovat finalment una de les propostes que el Grup Municipal d'ERC va posar com a condició per facilitar l’aprovació dels pressupostos: la subvenció de l’IBI per a famílies monoparentals.

Valorem molt positivament que el compliment d'aquest compromís s'hagi dut a terme de forma tan ràpida, ja que això permetrà que les famílies de Roses se'n puguin beneficiar des d'aquest mateix any.
Es preveu una partida inicial de 25.000 €, ens sembla bé però volem demanar al govern en primer lloc, que es faci una modificació de crèdit per a dotar la partida amb més recursos en cas que sigui necessari i, en segon lloc, que l'experiència d'aquest primer any serveixi per adaptar les partides per a pressupostos futurs amb les quantitats adequades per a cobrir el cost de la subvenció a totes les famílies que s'hi puguin acollir.

Per altra banda, aprofitem per demanar que la resta d'acords que ha aprovat el ple i amb els quals el govern s'ha compromès en la negociació de pressupostos es diguin també a terme pròximament i dins del termini pactat.