Salou

Totes les notícies

ERC Salou demana una ordenança municipal urbanística per a la promoció d’instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica

El grup municipal presenta una moció al proper ple que també inclou que es facilitin els tràmits i s'adeqüin els procediments administratius que se'n derivin.   El grup municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Salou presentarà en el proper ple una moció per demanar una ordenança municipal que incentivi la implantació de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en l’àmbit municipal. Alhora vol que es permeti el desenvolupament de la generació elèctrica distribuïda en tot el territori, tot transformant a la vegada el model econòmic relacionat amb la generació elèctrica cap a un de més sostenible i ecològic.   L’energia solar fotovoltaica és, sens dubte, una de les principals tecnologies que contribuirà significativament al desenvolupament d’aquest nou model, en termes d’incrementar l’eficiència energètica i facilitar la integració d’energies renovables en el sistema elèctric, de reduir les emissions contaminants, de reduir l’alta dependència energètica de Catalunya i, en darrer lloc, però no menys important, democratitzar el model energètic   En la moció, ERC Salou també demana al Ple de promoure una campanya de sensibilització municipal que expliqui els objectius municipals en l’àmbit de la transició energètica i l’autoconsum, les mesures que es poden prendre, i les oportunitats que ofereix l’Ajuntament per tal de “treballar conjuntament, les institucions i la totalitat de la ciutadania, per fer possible l’assoliment d’un model energètic més sostenible, democràtic i ecològic”, segons el grup municipal.   El text demana també aprovar, modificar o incloure a les ordenances fiscals municipals corresponents totes aquelles bonificacions que incentivin la instal·lació de sistemes d’autoconsum amb energia fotovoltaica.   “Ara és el moment d’agafar tot allò que l’Ajuntament té en diversos calaixos de diferents àrees i posar-se a treballar. Des de l’inici del mandat, l'alcalde no ha donat cap pas per posicionar la nostra ciutat en l’àmbit de l’energia sostenible”, afirma el grup municipal.

El grup municipal d’ERC a Salou presenta una moció per posar en marxa la llei de mesures de contenció del preu de lloguer d’habitatge residencial a Salou

“El Grup Municipal d’ERC Salou té la ferma voluntat d’ajudar els joves i no tan joves a poder accedir a l’habitatge de lloguer a Salou, sense veure’s obligats a marxar a altres poblacions.” Salou es troba entre els 60 municipis catalans considerats de mercat d’habitatge tens que, una vegada aprovada al Parlament la “LLEI 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge”, el preu de lloguer d’habitatge per tot l’any queda regulat en base a un índex de referència. Encara que la mesura és nova, la problemàtica en l’accés a un habitatge digne de lloguer al Salou, no ho és pas. Encara estem patint els efectes de la crisi iniciada el 2007 i l’esclat de la bombolla immobiliària, d’un model bastit els darrers 50 anys sobre la mercantilització de l’habitatge, de les polítiques de suport a la propietat, de la desregulació per part de diversos governs conservadors o de la mala regulació com la del RD 7/2015 de la llei del sòl i rehabilitació urbana. En la actualitat es produeix una nova bombolla immobiliària, aquesta vegada centrada en l’alça dels preus del lloguer, que arriben a cotes impagables per a la majoria de famílies. La pèrdua de poder adquisitiu i l’augment de preus del lloguer han provocat una situació tensa en matèria  d’accés a l’habitatge. Molts dels nostres joves, i no tan joves, han d’optar entre buscar altres municipis on viure o bé accedir a pagar preus que comprometen la seva estabilitat financera. Aquesta situació s’agreuja en determinades zones urbanes i al llarg de tota la costa, on la inversió financera-immobiliària i les noves modalitats d’habitatge al servei del turisme massiu van alterar significativament el mercat de lloguer residencial, en van incrementar els preus i van posar encara més de manifest la manca d’una regulació adequada.

Accident IQUOXE

El Grup Municipal d'ERC Salou, ha fet arribar les seves consideracions respecte al nou pla d'emergències químiques PLASEQTA 2020

El portaveu del Grup Municipal d'ERC Salou, ha fet arribar al Regidor de Seguretat Ciutadana les seves consideracions respecte al nou pla d'emergències químiques de Tarragona. " Entenem que el Plasqta ha sorgit arran de l’accident d’IQOXE, un accident que va demostrar i reiterar que l’activació ràpida d’un pla d’emergència i, en conseqüència, les mesures d’avis i protecció de la població, no poden dependre de que avisi i informi la pròpia empresa que ha tingut l’accident.  S’ha demostrat al llarg dels anys que aquesta fonamentació no funciona ni ha funcionat ni pels accidents ni pels incidents químics, ja que la demora en els avisos, fa que sigui el propi ciutadà qui en percebi les conseqüències molt abans  que fins i tot la pròpia administració en tinguem coneixement oficial. No volem entrar en la discussió de si aquesta deficient informació inicial és fruit de la manca de temps i recursos per gestionar la pròpia emergència interna o fruit d’altres motius empresarials, però està clar que tota l’operativa del PLASEQCAT estava basat en un primer avís inicial que no ha funcionat mai i, per això, tota la gestió posterior ha generat grans controvèrsies i afectacions als ciutadans i ciutadanes. Entenem que aquesta versió del PLASEQTA pretén resoldre aquest problema, que en ser el factor inicial, fa caure com un castell de cartes tota la resta d’accions preteses, amb la instal·lació de dues mesures que creiem imprescindibles: -La detecció automàtica depenent de l’administració. -L'avís immediat a la població per sistemes alternatius i redundants a les sirenes de risc químic o els mitjans de comunicació. Creiem doncs, que aquests haurien de ser els factors bàsics i fonamentals per poder implantar un pla d’emergències que fa molts anys que hauria d’haver previst l’administració, i per això exigim la instal·lació immediata d’aquests elements per part del Departament d'Interior, com els únics que de veritat donaran protecció a la ciutadania.

Foto Diari Digital La Ciutat

L´oposició de Salou denuncia que no existeix un protocol en cas de massificació a les platges

ERC, Cs i PP denuncien que el govern municipal no ha actuat davant la primera massificació de la temporada. Els grups municipals que conformen l´oposició a Salou, ERC, Cs i PP, denuncien que l´equip de govern de l´Ajuntament de Salou no té un protocol d´actuació en cas de massificació de les platges del municpi. Cal recordar que, com a conseqüència de les mesures a adoptar pel COVID 19, a les platges de Salou s´han instal.lat sensors per regular l´aforament en temps real, i poder controlar d´aquesta manera que no hi existeixen aglomeracions. El problema, segons expliquen els portaveus dels respectius grups municipals de l´oposició, Marçal Curto (ERC), Pere Lluís Huguet (Cs) i Mario García (PP), rau en que “el passat diumenge vam poder comprovar com alguns sectors de les platges del nostre municipi sobrepassaven el límit establert, i no es va posar en marxa cap tipus de protocol. Tot el contrari, seguia entrant gent a les platges fent-se impossible que es respectessin les distàncies personles obligatòries” L´oposició ha explicat que “Concretament  a la comissió de serveis generals celebrada el passat diluns vam preguntar sobre aquesta qüestió als regidors de l´equip de govern, i sorprenenment, les regidories competents en la matèria, seguretat ciutadana, platges i contractació es passaven la pilota, l´una a l´altra, davant les preguntes formulades per l´oposició”. Els líders d´ERC, Cs i PP a Salou, Marçal Curto, Pere Lluís Huguet i Mario García, respectivament, afirmen que: “Aquest fet demostra que l´Alcalde s´ha gastat quasi 180.000 € en el  contracte d´aforament de platges únicament per fer-se “autobombo”, perquè el succeït evidencia que no tenen cap tipus de protocol establert per preservar la salut pública.”  “Exigim a l´Alcalde i al seu govern que deixin de malbaratar diners públics per fer-se propaganda. No és normal que es dediquin a fer contractes amb l´argument de que es vol vetllar per la salut dels nostres veïns i visitants i la primera vegada que es dóna una aglomeració a les platges aquesta temporada no sàpiguen com actuar perquè no tenen cap protocol establert” han finalitzat els portaveus de l´oposició.

Presentació Sistema Control Aforament Salou. Foto:ACN

L'oposició de Salou portarà el contracte de control d’aforament de platges a l’Oficina de Supervisió i Regulació de la Contractació

ERC, Cs i PP denuncien posibles irregularitats administratives en el procediment de contractació. Remarquen que s´han hagut de destinar 23.000 € més sobre els  150.000 € inicials per fer arribar la llum a les càmeres que controlen l’accés. Els grups municipals que conformen l'oposició a Salou, ERC, Cs i PP, han decidit denunciar davant de l’Oficina Independent de Supervisió i Regulació de la Contractació el contracte de control d’aforament de platges del municipi. Cal recordar que tota l'oposició va demanar a l’equip de govern de Salou que declarés la nul·litat d'aquest contracte, per possibles irregularitats. Petició que no va ser atesa, la qual cosa ha comportat que hagin decidit plantejar el cas a aquest organisme del Ministeri d’Hisenda, que vetlla perquè es compleixi estrictament amb la legislació i que s’encarrega de detectar incompliments de la llei de contractació pública. Els portaveus dels respectius grups municipals de l'oposició, Marçal Curto (ERC), Pere Lluís Huguet (Cs) i Mario García (PP), asseguren que “tenim fonamentades sospites de possibles irregularitats en l'expedient de contractació, i la nostra obligació és posar-ho en coneixement de l'organisme competent perque ho analitzi i determini si s'ha respectat escrupulosament el procediment amb criteris de transparència i pública concurrència en la contractació efectuada”. Segons expliquen els portaveus dels respectius grups municipals de l'oposició, el problema rau en que “l'Alcalde va presentar el projecte conjuntament amb un responsable de l'empresa que va resultar contractada abans de que s'iniciés l'expedient de contractació, i amb una antelació de 6 dies a la data que es va adjudicar el contracte.” A més, Curto, Huguet i García assenyalen que “hi ha una gran similitud entre l’informe dels serveis tècnics on descriuen el sistema necessari per controlar l’aforament de les platges, la proposta de l’empresa adjudicatària i el sistema presentat davant dels mitjans de comunicació”.

Propostes COVID19 ERC Salou, en matèria de Medi Ambient i Sostenibilitat

Salou, 22/06/2020 Tenint en compte que ja hem informat de manera conjunta altres propostes de caire més econòmic i que la resta que proposaríem, ja han sigut aplicades o anunciades per l’equip de Govern o altres institucions supramunicipals, ens agradaria posar en valor les següents propostes de amb criteris ambientals i sostenibles: Reducció de Consums energètics: Aplicació de procediments i mesures que garanteixin la reducció dels diferents consums energètics dels actius municipals. Energies renovables: Estudi per fomentar i facilitar la inversió i execució d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum mitjançant règim de comunicació. ECO-Turisme: Liderar i fomentar campanya d’ECO-Turisme amb l’objectiu de cohesionar el patrimoni cultural i ambiental del nostre territori. Camí de Ronda, circuits turístics culturals i històrics, circuits ornitològics, enològics, ... amb acords amb altres municipis del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. Agraïts de poder realitzar propostes, en el marc de la Taula COVID19 de Salou en la qual estaran presents tots els Grups Municipals dels Consistori, per analitzar propostes conjuntes enfocades a pal·liar els efectes sòcio-econòmics derivats de l’actual crisis sanitària i esperem que aquestes propostes, siguin escoltades sota el rigor i la visió d’un Salou mes cohesionat i sostenible. Salut, Salou i República. Grup Municipal ERC-AM Salou

Granados desconvoca la taula estratègica de reactivació econòmica i social de Salou

L´oposició de Salou denuncia que Granados i el seu equip de govern (JuntsSumemxSalou i PSC) anteposen els seus interessos personals i partidistes a l´interés general del municipi     25 de juny de 2020.-  Cal recordar que tots els grups municipals que conformen l´oposició a Salou, ERC, Cs i PP, van demanar a l´alcalde la necessitat d´aprovar un pla de reactivació pel municipi, per l´afectació que està tenint la pandèmia del COVID-19 a tota la població.    Com a conseqüència d´aquesta demanda es va crear la Taula Covid19, que havia de ser un espai de participació integrat per tots el partits polítics del Consistori on debatre i recollir porpostes i iniciatives per donar resposta als interesos i necessitats dels salouencs, tan des de un punt de vista econòmic com social.    Però segons denuncien tots el partits de l´oposició: “L´alcalde ha eliminat aquesta taula desprès d´haver-nos reunit tan sols en una sola ocasió”.    Marçal Curto (ERC), Pere Lluís Huguet (Cs) i Mario García (PP), portaveus dels seus Grups Municipals han coincidit en afirmar que: “tot obeexi al fet que des de l’oposició vam demanar la nul·litat del procediment de contractació del sistema de control d’aforament de platges, que es va adjudicar per més de 150.000 €, per possibles irregularitats, ja que l´alcalde va fer la presentació del projecte amb l´empresa adjudicadataria abans que s´iniciés l´expedient de contractació.” “I fruit d´aquesta denuncia, Granados va amenaçar amb trencar el pacte de la Taula Estratègica de Reconstrucció COVID19.”   Els tres partits “lamenten el tarannà personalista i la falta de visió estratègica de ciutat de l´Alcalde, i el seu equip de Govern (conformat per Junts-SumemxSalou i PSC) ja que amb actituds com aquestes es demostra que s´està anteposant l’interès personal i partidista a l´interès general de tots els salouencs i salouenques”, i creuen que  “l’alcalde Granados mai ha tingut intenció d’arribar a un gran pacte de ciutat, ni tan sols en una situació de post-pandèmia.

El Cap Salou ens preocupa...

Veïns del Cap Salou  han expresat la seva preocupació durant les darreres setmanes, en que ha augmentat la sensació  d’ inseguretat ciutadana a la zona, alertant d’un seguit de robatoris a veïns treballadors. Per la qual cosa, el nostre grup municipal voldria que l’ ajuntament analitzés perquè el  model de seguretat ciutadana no garanteix la confiança en aquesta zona  i portés a terme una sèrie de mesures per solucionar-ho. D’ una altra banda, en aquesta mateixa zona tenen la sensació que ha tornat a créixer la població de gats de carrer, provocant brutícia, sorolls, males olors i creixement massiu d’aquestes colonies... Caldria, doncs, poder  garantir un conjunt d’actuacions de control d’aquestes colònies, com l’esterilització, la revisió del seu estat sanitari  per tal de millorar la convivència entre els gats i els veïns. És per aquest motiu que demanem a l’equip de govern col.labori de forma activa i continúa amb les associacions del municipi, já sigui a través de subvencions, i/o garantir les eines necessàries, en la major part possible, per a poder fer front a les despeses que comporta aquesta gestió, ja que és una obligació més del consistori, i no solament es pot veure limitada a la col•laboració econòmica dels ciutadans.

TAULA COVID-19 SALOU

Desprès de que tots els partits de l’oposició a l’ajuntament de Salou, vam traslladar a l’alcalde la necessitat d’un pacte de ciutat en relació al Covid-19.  Aquest, sense més remei després de la pressió exercida durant la pasada setmana en que els medis de comunicació es van fer ressó de la proposició efectiva dels grups de ERC, C’s i PP, ha proposat la creació d’una Taula COVID 19, que tractarà l'emergència social i econòmica de la ciutat de Salou.  Aquesta “taula” es crea pel bé comú de totes les veïnes i veïns i esperem que sigui efectiva i no una mostra més cara a la galería per part de l’equip de govern. És una situació molt delicada per la nostra ciutat i hem d’estar TOTS a l’alçada. Grup Municipal ERC Salou