Salou

Totes les notícies

SALOU APROVA UNA MOCIÓ QUE EXIGEIX L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA DENUNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA DE L’ESTAT ESPANYOL.

SALOU APROVA UNA MOCIÓ QUE EXIGEIX L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA DENUNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA DE L’ESTAT ESPANYOL. Amb l’abstenció dels quatre regidors del PSC a l’Ajuntament de Salou, i la també la abstenció de tres dels regidors del FUPS( grup local presentat a les llistes electorals municipals amb l’antiga CiU),entre elles la de l’alcalde Pere Granados, es va donar per aprovada durant el ple del passat dilluns, 9 de abril de 2018, moció aprovada per un sol vot de diferencia i que exigeix l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denuncia de la deriva antidemocràtica de l’estat espanyol. Aquesta moció fou presentada per el grup municipal d’ERC que conta amb dos regidors i per els quatre regidors de l’antiga CiU(Martina Fourrier, Marc Montagut, Ramón Pasqual i Benet Presas i amb el vot favorable de Maria José Rodríguez(FUPS), el representant del grup municipal de Guanyem també va votar favorablement a la moció, fent que se asseguressin un total de 8 vots a favor. Ciudadanos i el Partit Popular de Catalunya van fer el que era previsible, votar en contra. La moció va ser aprovada doncs amb 8 vots a favor, 7 abstencions i 6 vots en contra.    

VOT CONTRARI D’ERC AL NOU REGLAMENT MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE SALOU.

VOT CONTRARI D’ERC AL NOU REGLAMENT MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE SALOU.   Tot i la feina feta per el grup municipal d’ERC a l’ajuntament de Salou amb la regidoria que porta la negociació del reglament, i que ERC entén la participació com una eina bàsica per exercir la governança en l’ampli sentit de la paraula, i per axó una població, ciutat o vila com Salou necessita aquesta eina per a que els convilatatns puguin interpel·lar als qui els governen i participar i sentir-se partícips. El ple de l’Ajuntament de Salou ha aprovat inicialment el Reglament Municipal de Participació Ciutadana amb un total de 12 vots favorables (els del govern CiU i PSC), i cap favorable per part de l’oposició. Ciudadanos i Guanyem s’han abstingut, i els regidors del Partit Popular de Catalunya i ERC hi ha votat en contra.   L’alcalde, Pere Granados, ha remarcat que “és un reglament que té un objectiu clar, que és impulsar polítiques i espais de participació tot obrint procediments d’informació i participació ciutadana que ens han d’ajudar a la presa de decisions valorant aquells reptes i demandes de la societat”. Afegia que “la voluntat del govern amb aquest reglament és donar mitjans perquè el ciutadà col·labori i sigui més protagonista d’allò que l’Ajuntament tira endavant, i això vol dir donar elevar la qualitat democràtica del municipi”.   Per la seva banda, la regidora de Participació, Júlia Gómez, ha expressat la seva satisfacció “per aquesta eina que servirà per posar en marxa un municipi que dona més veu i valor a la ciutadania”, i ha donat les gràcies a tots els grups municipals de l’oposició que han “col·laborat amb les seves aportacions” (PP, C’s i ERC), malgrat lamentar que aquests finalment no hagin donat el seu vot a favor “havent-hi una quasi unanimitat  i alt grau de consens en tot l’articulat”. El portaveu d’ERC, Sandro Boquet va manifestar en relació al vot contrari d’ERC al Reglament de Participació Ciutadana, que no és lògic, ni coherent, i coarten que puguem representar a aquells que volen i van decidir que els representem.

PLE DE L'AJUNTAMENT

Demà dillums, Convocatòria del PLE DE L'AJUNTAMENT que es celebrarà el proper dia 09 d'abril de 2018. A les 12.00h. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM, LA REGIDORA SRA. MARTINA FOURRIER I ELS REGIDORS SR. MARC MONTAGUT, SR. BENET PRESAS I SR. RAMON PASCUAL, PER L'ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L'ESTAT ESPANYOL.

DEFENSEM LA LLENGUA AL NOSTRE MUNICIPI.

A l’Ajuntament de Salou es va presentar durant el passat plenari una moció defensada per ERC amb la col·laboració de altres forces politiques del consistori. El portaveu del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Salou, Sandro Boquet va ser l’encarregat de defensar aquesta moció i el seu argumentari va recaure en la defensa de la llengua al municipi de Salou,” Si som capaços de defensar la llengua, l’escola i la immersió lingüística al país, també hem de fer el màxim esforç per defensar-la al nostre municipi i qui governa té l’obligació de fer-ho, tenir-ne cura i exigir-ho.” També va donar uns exemples de com poder portar a terme aquesta defensa de la llengua per part de l’administració municipal,” Per exemple que en tota la cartelleria i difusió en qualsevol plataforma de les activitats de les entitats de tots els àmbits, que reben ajusts, subvencions i col·laboracions del ‘Ajuntament i ja que algunes bases així ho diuen, es vigili i facin aquestes publicitats i difusions també en català, cosa que actualment no succeeix en la majoria dels casos. També en xarxes socials municipals , en algunes d’elles hi ha manca del català. O perquè no, en les classes d’educació vial a les escoles de Salou  que es facin en català, Etc, etc.” Sandro Boquet es va mostrar molest per la manca de sensibilitat en el tema i en alguns casos en l’ incompliment de la normativa lingüística del país. Es obligació de l’administració tenir cura. Es l’hora de que actuïn, va dir el portaveu del grup municipal d’ERC a Salou.    

El mercat municipal de Salou está venut.

El mercat municipal de Salou está venut. L’alcalde de Salou, Pere Granados, i el seu govern han venut el mercat municipal a un gran supermercat. Esquerra ha estat l'única formació política que, en diferents plenaris i comissions, ens hem oposat a la instal•lació d'una gran superfície comercial alimentària en un espai municipal, és a dir, que pertany a tota la ciutadania. Ens neguem a comprar un projecte que prioritza els interessos privats per sobre de l’interès públic i que és contrari al model comercial català, que aposta pels mercats municipals com espais comercials diferenciats dels grans centres comercials, amb parades on es ven producte de proximitat i de qualitat, i que ha estat un èxit. El mercat municipal està situat en un terreny del centre del municipi, que serveix per esponjar la zona de la Via Roma, molt edificada, i que ara deixa de ser de titularitat pública, ja que se cedeix a l'empresa privada, per una quota anual de 500.000 euros i 30 anys. Una concessió sota sospita, aprovada en el Ple del passat 28 de febrer, ja que només Mercadona es va presentar al concurs públic.I diem sota sospita per l’extrany que resulta que a un projecte d’aquest tipus nomès una gran superficie es presenti a diferencia d’altres ciutats on hi ha hagut molta més competencia per a aquest tipus de projectes. Segons la sol•licitud de la llicència per Gran Establiment Comercial Territorial Col•lectiu (GECTC) que ha presentat l’Ajuntament de Salou a la Generalitat, el motiu de la concessió és revitalitzar i impulsar l'activitat del mercat municipal i per això cal remodelar-lo i constituir al mateix espai un centre comercial que, per la suma de superfícies de venda, configura un GECTC, d’acord amb el Decret llei 1/2009 d'ordenació dels equipaments comercials. L'engany de tot plegat es fa evident en la recent comissió d'urbanisme del 6 de març, quan el govern de Granados presenta un nou projecte on, de cop i volta, desapareix la reforma integral del mercat.

MOCIÓ DE CIU, PSC, ERC I GUANYEM SALOU PER LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES I SUPORT A LA VAGA FEMINISTA DEL 8 DE MARÇ.

Una moció que tindria que ser en si mateixa aglutinadora dels diferents grups municipals de l’Ajuntament de Salou, va torna a ser motiu de revenja per part del Partit Popular de Catalunya, que sembla més que vota en contra de tot el que estigui relacionat amb ERC, i l’abstenció de Ciutadans, memorable. en fi, naltros a la feina que no es poca.  A Salou també volem enfortir les veus de les dones a tots els àmbits, tant en l’esfera pública com en la privada, atès que, massa sovint, les opinions de les dones són silenciades o situades en una posició inferior. Cal respectar les veus de les dones, no silenciar-les i ignorar-les.  Als mitjans de comunicació de Salou les opinions de les dones continuen sent poc visibles. Actualment, les dones només  protagonitzen un tant per cent molt menor de les informacions. La veu autoritzada i pretesament més experta continua sent la masculina. Com a Administració local i com a societat hem de vetllar perquè els continguts dels mitjans de comunicació públics i privats, enforteixin les veus de les dones: difonent al màxim les seves aportacions, exigint una comunicació amb perspectiva de gènere, eliminant barreres per a l’accés a les TIC, convidant els mitjans a l’establiment de pautes d’autoregulació, elaborant guies de recomanacions de comunicació no sexista, promovent eines i bones pràctiques per garantir la presència paritària, tant a nivell de continguts com de professionals i d’equips directius, ajustant les col·laboracions i els ajuts d’acord amb allò que determina la Llei d’Igualtat efectiva de dones i homes, i oferint suport a les xarxes de periodistes i comunicadores que treballen per una comunicació respectuosa amb  les dones.  Amb aquesta moció, l’Ajuntament de Salou manifesta el seu compromís per continuar treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació.  A més, de continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de les dones als càrrecs de decisió; a més de donar suport a les reivindicacions de la vaga internacional de dones realitzada per les feministes de diferents països i convocada a Catalunya pel conjunt del moviment feminista i sindicats majoritaris, entre d’altres.

APROVADA LA MOCIÓ D’ERC PER A REVERTIR LES RECLAMACIONS DE L’IVA A ENTITATS CULTURALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS.

APROVADA LA MOCIÓ D’ERC PER A REVERTIR LES RECLAMACIONS DE L’IVA A ENTITATS CULTURALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS.   L’Estat espanyol arrossega una greu crisi de les finances públiques que l’obliga a exprimir tots els mecanismes possibles per a obtenir nous recursos, passant sovint per sobre dels interessos d’altres nivells d’administració i del propi interès general. Ho saben molt bé els propis ajuntaments que han patit un atac sistemàtic a la seva autonomia. Davant la magnitud del problema i veient les liquidacions que rebien moltes entitats del país, el grup d’Esquerra Republicana al Congrés va presentar una esmena al Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic, aprofitant per a introduir una modificació sobre la Llei de l’IVA que deixés clarament sense tributació les subvencions a entitats culturals, empreses de transport i altres serveis públics de caràcter general. L’esmena va ser aprovada i va acabar modificant l’articulat de la Llei de l’IVA, posant fi a una inseguretat jurídica de molts anys. Entenem que cal fer força des dels municipis, i també des de les administracions d’àmbit supramunicipal, per instar al Govern espanyol i especialment al Ministre Montoro a que aturi l’escanyament exercit sobre el sector cultural i sobre els mitjans de comunicació públics del país. Hem vist com el tracte del Ministeri d’Hisenda ha estat molt diferent quan es tracta d’entitats culturals vinculades a l’Estat i també amb els mitjans públics de comunicació estatals, per això entenem que tècnicament és viable aturar aquestes liquidacions, més encara quan la Llei ja ha estat modificada per evitar la tributació d’aquestes subvencions. La moció exigeix al ministeri d’hisenda que aturi l’ofec a les institucions culturals catalanes i dels mitjans de comunicació públics, renunciant a aquesta interpretació forçada que obliga a abonar els imports de l’IVA. A més d’exigir a Montoro que centri els esforços de la hisenda espanyola a lluitar contra el frau; a més d’aixecar la intervenció immediata de les finances de la Generalitat a càrrec del govern espanyol.

Reglament d’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l’Ajuntament de Salou.

Amb 14 al·legacions presentades i aprovades  del grup municipal d’ERC a l’ajuntament de Salou s’aprova per unanimitat el Reglament d’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l’Ajuntament de Salou. Amb l’objectiu d’establir els criteris generals i les regles d’ús que s’han d’observar per l’adequada utilització de les tecnologies de l’ informació i la comunicació( TIC ), que l’Administració de l’Ajuntament de Salou posa a disposició del seu personal per a l’exercici de les seves funcions, s’ha aprovat al passat Ple del Ajuntament aquest nou reglament. Una aprovació per unanimitat donat que en diferents comissions de treball  es van acceptar 12 de les 14 al·legacions que va presentar el grup d’ERC. Amb aquesta feina Técnica i política que em desenvolupat, estem convençuts que es protegeix tota l’ informació de l’Ajuntament de Salou, a la que s’accedeix a través d’aquestes eines, i es garanteix el bon funcionament de l’equipament informàtic i la gestió eficient de l’ infraestructura  informàtica i de telecomunicacions. Tot i assegurant el compliment de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i protecció de dades de caràcter personal.    

8 de Març. DONES AMB TOTS ELS DRETS!

ERC Salou apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República Catalana una República Feminista de dones i homes lliures.