Salou

Notícia

Resposta per part d’ERC Salou a la moció per a la modificació de la Llei Orgànica 9/1983 reguladora del dret de reunió i manifestació, presentada al plè de l’Ajuntament de Salou en data 25 de Setembre de 2019.

Resposta per part d’ERC Salou a la moció per a la modificació de la Llei Orgànica 9/1983 reguladora del dret de reunió i manifestació, presentada al plè de l’Ajuntament de Salou en data 25 de Setembre de 2019.

Sembla  ser que avui han decidit portar el teatre al saló de Plens de l’Ajuntament de Salou.

Aquesta moció de MARQUETING representa una falta de respecte i un greu atac a la llibertat dels salouencs i salouenques i dels nostres visitants.

Aquesta desafortunada moció conjunta, amb la dreta més rància de l’estat espanyol, és un acte de revenja i d’intolerància contra la llibertat d’expressió.

Generacions anteriors a la nostra van lluitar i pagar un preu molt alt, per poder deixar-nos uns valors i unes llibertats que avui i aquí s’intenten eliminar.

Tot arrel d’una passejada per la república, que cal dir que ja porta la segona edició, totes dues sense cap incident
.
Vivim en una situació global de vulneració de drets d’expressió, opinió, associació i participació, amb una persecució clara cap als independentistes, amb la pressió desmesurada per part de l’Administració i del poder judicial per impedir el dret a decidir el futur polític de Catalunya. I ara hem d’afegir l’intent de vulneració  del dret de manifestació que es proposa a aquest ple.
Ja veiem quin peu calça cadascun dels firmants d’aquesta petició, que son tots aquells que van aplicar el 155 a Catalunya. Però el que ens produeix una gran decepció es veure com Junts per Catalunya, s’alinea amb aquests partits. Ja que igual que nosaltres, vosaltres sabeu en pròpia pell que l’empresonament dels polítics catalans no respon a criteris legals, com tampoc respon aquesta moció; sinó a un us ideològic, que posa en evidència el trencament del principi de separació de poders, fent us partidista, fent partícip a l’administració local d’un abús de dret.

El grup municipal d’ERC rebutja la persecució ideològica i política que des de diferents instàncies, i ara també des de l’administració local de Salou s’està portant a terme contra l’ independentisme, incloent Junts per Catalunya, que avui firmen aquesta moció.

Tots els grups municipals, ens han deixat sols front a un dels drets fonamentals, com és el dret de manifestació. 
 
 L’article 21 de la Constitució reconeix el “dret de reunió pacífica i sense armes”, i estableix de forma explícita que per a l’exercici d’aquest dret no caldrà autorització prèvia. I estableix que “en els casos de reunions en llocs de trànsit públic i de manifestacions caldrà comunicar-ho prèviament a l’autoritat, la qual només podrà prohibir-les quan hi hagi motius fonamentats d’alteració de l’ordre públic, amb perill per a persones o béns”.
 Per tal de garantir l’exercici d’aquest dret fonamental es va aprovar la Llei orgànica 9/1983, de 15 de Juliol, reguladora del dret de reunió. Certament, l’article 10 d’aquesta Llei orgànica estableix el següent: “Si l’autoritat governativa considera que hi ha raons fonamentades que facin preveure alteracions de l’ordre públic, amb perill per a les persones o béns”,pot prohibir la reunió  o manifestació o si s’escau, proposar la modificació de la data, lloc, durada o itinerari. La resolució s’ha d’adoptar de forma motivada i s’ha de notificar en un termini màxim de 72 hores.
La proposta que planteja aquesta moció suposa una limitació inacceptable en el lliure exercici de Drets i Llibertats en el lliure exercici dels Drets i Llibertats constitucionals i especialment del Dret de Reunió. A la pràctica suposa retornar a la Llei pre-constitucional 17/1976, de 29 de Maig que preveia un sistema preventiu d’autoritzacions en l’exercici del dret. Així com l’Article 15 de Ley 45/1959, de 30 de Julio del Orden Público, una antiga Llei Franquista, que donava poder als alcaldes per mantenir l’anomena’t “Orden Público”.
 
 En primer lloc, en cap cas el dinamisme turístic o la generació de “malestar, preocupació i inquietud” és un motiu suficient per limitar l’exercici d’un dret fonamental.
 
En segon lloc, la proposta de la moció pondera l’exercici d’un dret fonamental (dret de reunió), amb l’exercici d’activitats (per exemple la turística), que per molt respectables que siguin, no es troben emparades per un dret fonamental. És absolutament inacceptable que pugui passar per davant l’interès turístic a l’exercici de drets fonamentals.

En tercer lloc, és inacceptable defensar que l’exercici del Dret de reunió o manifestació afecta a la “bona convivència en l’espai públic” i en la garantia de la “pau social”. L’espai públic en una democràcia és i ha de ser l’espai en què s’exerceixin els drets i la pau social, en que en cap cas pot equiparar-se a l’absència de conflicte degudament canalitzat mitjançant l’exercici de Drets Fonamentals. 

Per tots aquests motius, no voldria acabar sense convidar als companys regidors de JUNTS x CAT es saltin la disciplina de vot imposada i per coherència i respecte també als seus presos polítics i exiliats haurien d’acompanyar-nos en el rebuig d’aquesta moció.

Pel dret a decidir el futur polític de Catalunya i per la llibertat dels presos polítics,  NO votarem a favor d’aquesta moció.