Salou

Notícia

La Generalitat garanteix les expropiacions del projecte del barranc de Barenys

Al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 23 de gener 2020, podem llegir a la disposició addicional, "s'autoritza els departaments de la vicepresidència i d'economia i hisenda i de Territori i Sostenibilitat a adoptar durant el període de pròrroga de la llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2017, els acords i mesures que siguin necessaris per a la tramitació de mitigació del risc d'inundació al barri de la Salut del terme municipal de Salou (Tarragonès) CLAU LME. 00101701.PAP 19-02 i per dur a terme les expropiacions necessàries per  l'execució d'aquest projecte"

Pressupost necessari i reclamat durant anys per fer front als greus problemes amb les riuades del barranc de Barenys que pateix assíduament el barri de la Salut de Salou.

Ara es podran fer efectives les expropiacions de la via del tren fins al passeig Miramar, que és la zona, per fer la sortida del barranc al mar, en aquesta primera fase i que juntament amb el desviament del barranc farà que el barri de la Salut estigui en constat perill d'inundacions.