Salou

Notícia

EL GRUP MUNICIPAL D’ERC SALOU PRESENTA MOCIÓ PER LA PROFESIONALITZACIÓ DE LA GERÈNCIA DEL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT DE TURISME

El fins ara Gerent del Patronat Municipal de Turisme de Salou, Juan Carlos Capilla, ha decidit deixar el càrrec a final del mes de febrer, i és una llàstima. Joan Carles arriba al patronat com a càrrec de confiança de l'anterior president del patronat Benet Presses, amb la intenció d'incorporar una persona que prové del sector privat i és coneixedora de l'entramat turístic de Salou. L'empenta del gerent durant els seus anys al capdavant del patronat ha resultat positiva, sobretot en corregir l'endarreriment que portava Salou amb relació a moltes de les destinacions turístiques amb les quals la nostra ciutat ha d'enfrontar-se cada dia en fires, corners... La seva particular fixació per l'excel·lència en la recerca de la qualitat i no en la quantitat, ens ha aportat un esgraó més en el coneixement per part del turisme de la nostra ciutat.

Volem felicitar el Juan Carlos Capilla per la tasca realitzada i la seva professionalitat. Des del primer dia hem mantingut una bona relació professional, de la qual el grup municipal d'ERC es mostra agraït. Desitgem que li vagi bé a la seva nova feina.
El grup municipal d'ERC voldria aprofitar aquesta marxa per proposar al Consell rector que aquesta plaça de gerència no sigui un càrrec de confiança d'un govern en particular, sinó que es professionalitzi la funció directiva amb un càrrec que demostri la seva capacitat i que sigui avaluat amb criteris exclusivament objectius. També que durant el temps que la tramitació faci el seu camí, sigui una persona de l'equip del mateix patronat qui es faci càrrec de la gerència.

No deixem de banda que tot axó es produeix en ser l'alcalde de la ciutat qui s'encarrega del Consell Rector del Patronat de Turisme de Salou, i que porta un tarannà diferent en qüestió de representativitat de Salou al món. Fins a l'entrada de l'alcalde al Consell Rector, aquesta va ser una taula de consens constant entre les diferents forces polítiques i els empresaris representats al Consell. La seva manera d'actuar ha polititzat de forma desmesurada el Consell Rector de manera que es fa difícil avui trobar el consens que anteriorment es donava amb facilitat.

Desconeixem si aquests canvis han propiciat una manca de confiança o suport entre l'alcalde i el gerent, ja que en un principi ambdós van estar d'acord en la continuïtat de Juan Carlos al capdavant de la gerència.

L'àrea de turisme, que actualment depèn de l'alcalde, és de difícil compaginar amb la dedicació que requereix l'alcaldia. Necessitem una persona al capdavant d'aquesta regidoria amb dedicació exclusiva, idees clares, preparació i bon coneixement de l'àrea. Tenir un regidor alcalde de turisme per fer-se fotos, no és la manera més encertada de projectar el Salou del segle XXI.

El grup municipal d’ERC, arran d’aquesta renuncia voluntària, creu que és el moment de plantejar al Plenari que aquest càrrec de Gerència es professionalitzi  creant la plaça de funció directiva del Patronat de Turisme, amb un sistema de selecció que respongui a criteris objectius i transparents mitjançant la convocatòria d’un concurs-oposició. 

 Durant el temps que la tramitació de la plaça faci el seu camí administratiu, aquest grup municipal proposa que sigui una persona de l’equip del propi Patronat de Turisme qui es faci càrrec de la gerència. 


Moció:
http://locals.esquerra.cat/documents/arxius/mocio-gerent-patronat.pdf