Salou

Notícia

PROPOSTES D'ERC A L’AJUNTAMENT DE SALOU PER TAL DE PODER FER FRONT A LA CRISIS DEL COVID-19

El Covid-19 ens ha sacsejat sens dubte, provocant una situació d’emergència social i econòmica en la qual tots i totes fem i haurem de fer molts esforços. La societat ha respondre de manera responsable i solidària i respectar en tot moment el confinament decretat. Com a ciutadans podem fer molt per fer front aquest virus, com quedar-nos a casa, respectar les mesures d’higiene i mantenir les distàncies (també a casa, sobretot quan compartim espai amb persones grans o amb patologies prèvies).
 
L’administració local, pot aplicar una sèrie de mesures amb les quals pot ajudar a fer front aquesta crisis. ERC Salou, vol col·laborar en tot el que sigui possible amb l’equip de govern. Per això, tot i que sabem que hi estan treballant, els hi fem entrega d’un seguit de propostes i mesures a nivell municipal per reduir l’impacte econòmic sobre les famílies i el sector econòmic local.
 
Som conscients que és una situació molt canviant, que les conseqüències d’aquesta crisis són imprevisibles i, per tant, en cada cas i cada situació caldrà adaptar aquestes situacions.

 
MESURES SOCIALS
 
 
Vetllar: ara més que mai l’Ajuntament ha de tenir una actitud pro -activa i fer un seguiment de totes les famílies i assegurar que no els manca de res; si fos necessari reunificant al personal en aquelles àrees que durant aquest període tinguin una càrrega extra.
 
Ajudes al lloguer i hipoteca: crear una nova subvenció per donar ajudes al lloguer/hipoteca mentre dura l’alarma a les famílies que ha deixat de tenir ingressos i tenen més despeses i que poder queden despenjades per les oferides per la Generalitat o Estat, com pot ser el cas dels treballadors eventuals que no estan contemplats, fet que al nostre municipi hi ha una gran quantitat.

 
Comunicació: comunicar de forma més extensa totes les novetats sobre la situació a tota la població, utilitzant tots els canals disponibles: xarxes, megafonia o penjant cartells en farmàcies i negocis que estiguin oberts. En els negocis oberts i
 
farmàcies es poden deixar còpies del certificat auto responsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-
19, per tal de que en puguin disposar els usuaris que no tenen impressora a casa o no disposen d’eines d’ofimàtica.
 
MESURES ECONÒMIQUES
 
 
Aturar la recaptació de tots els impostos i taxes: Caldrà donar totes les
 
facilitats de pagament als contribuents, aturant la recaptació de tots els impostos i taxes fins al final de la crisi modificant el calendari del contribuent.
I ampliar el termini de pagament d’aquells que ja estan en tràmit, eliminant el recàrrec que se’n pogués derivar per no estar a termini.
 
Tanmateix descomptar el percentatge equivalent a tots els impostos municipals el temps que duri el confinament.
 
Subvencions i ajuts: Complementar els ajuts que puguin venir a nivell d’institucions supramunicipals, Generalitat o Estat.
 
Autònoms i emprenedoria: es demana que l’Ajuntament faci una crida als propietaris dels locals per tal de que no cobrin el lloguer dels comerços que estiguin tancats. Es pot donar als propietaris una subvenció a l’IBI durant els mesos que no cobren lloguer. Així com tampoc cobrar la taxa als paradistes del mercat ambulant fins que no es reprengui l’activitat.

 
Comunicació: es proposa editar un document amb totes les línies d’ajuda de totes les administracions i publicar -ho. Fer una difusió eficaç tant en xarxes com
 
en paper, per tal de que tothom pugui tenir coneixement de totes les ajudes, subvencions, reduccions d’impostos,... a les quals es poden acollir.
Solidari: Per dotar-los de liquiditat, es proposa l’avançament del pagament de factures d’autònoms i petites i mitjanes empreses i comerços, per evitar que es trenqui la cadena de pagaments.
 
Esperem que aquestes propostes siguin rebudes per part de l’Ajuntament amb el sentit del que són, unes accions amb un únic objectiu de protegir la nostra ciutadania de la crisis causada pel Covid-19.
Donar ànims i forces a totes les nostres veïnes i veïns i esperem que aviat ens puguem retrobar al carrer.
 
Per acabar, agraïm la tasca de tot el personal municipal que treballa per tal de de que puguem tenir els serveis bàsics.
 
Grup Municipal ERC Salou
 
Salou, 30 de Març 2020