Salou

Notícia

El Grup Municipal d'ERC Salou, ha fet arribar les seves consideracions respecte al nou pla d'emergències químiques PLASEQTA 2020

Accident IQUOXE
Accident IQUOXE
El portaveu del Grup Municipal d'ERC Salou, ha fet arribar al Regidor de Seguretat Ciutadana les seves consideracions respecte al nou pla d'emergències químiques de Tarragona.

" Entenem que el Plasqta ha sorgit arran de l’accident d’IQOXE, un accident que va demostrar i reiterar que l’activació ràpida d’un pla d’emergència i, en conseqüència, les mesures d’avis i protecció de la població, no poden dependre de que avisi i informi la pròpia empresa que ha tingut l’accident.  S’ha demostrat al llarg dels anys que aquesta fonamentació no funciona ni ha funcionat ni pels accidents ni pels incidents químics, ja que la demora en els avisos, fa que sigui el propi ciutadà qui en percebi les conseqüències molt abans  que fins i tot la pròpia administració en tinguem coneixement oficial.

No volem entrar en la discussió de si aquesta deficient informació inicial és fruit de la manca de temps i recursos per gestionar la pròpia emergència interna o fruit d’altres motius empresarials, però està clar que tota l’operativa del PLASEQCAT estava basat en un primer avís inicial que no ha funcionat mai i, per això, tota la gestió posterior ha generat grans controvèrsies i afectacions als ciutadans i ciutadanes.

Entenem que aquesta versió del PLASEQTA pretén resoldre aquest problema, que en ser el factor inicial, fa caure com un castell de cartes tota la resta d’accions preteses, amb la instal·lació de dues mesures que creiem imprescindibles:

-La detecció automàtica depenent de l’administració.
-L'avís immediat a la població per sistemes alternatius i redundants a les sirenes de risc químic o els mitjans de comunicació.

Creiem doncs, que aquests haurien de ser els factors bàsics i fonamentals per poder implantar un pla d’emergències que fa molts anys que hauria d’haver previst l’administració, i per això exigim la instal·lació immediata d’aquests elements per part del Departament d'Interior, com els únics que de veritat donaran protecció a la ciutadania. I que no tornem a caure en el parany de creure que és únicament el que s’escriu en un paper el que suporta la gestió de les emergències i menys quan aquestes depenen d’accions individuals humanes.

Per altre part, i vista la direcció dels vents habituals a la zona de Salou, així com la proximitat del Polígon sud, el Port de Tarragona i els escenaris accidentals existents, cal que exigim també la instal·lació de la resta de sirenes de risc químic que calen al municipi de Salou per a tenir elements suficients per avisar a la totalitat de la nostra població afectada en cas d’accident químic en què la direcció del vent provoqui que un núvol tòxic ens afecti directament.

També hem constatat que en cap moment del pla es parla d’inspeccions a les empreses, i entenem que aquestes van vinculades a altres normatives com poden ser les industrials, les de medi ambient, les de treball o les de protecció civil, i que per tant, sembla que se seguiran els procediments actuals, en què cada gestor fa la seva feina inspectora amb un clar desconeixement de què fan la resta, quan és evident que aquestes inspeccions, com s’ha vist en l’accident d’IQOXE, haurien de ser el primer avís d’alerta a considerar pels gestors d’emergències de forma conjunta. Per tant, considerem imprescindible que dins d’aquest pla, i si cal en forma d’annex, s’aporti un procediment d’actuació conjunta dels diferents actors competents en la matèria per tal de poder detectar ràpidament situacions que poden acabar, en el temps, generant accidents tan greus com els que hem viscut les poblacions properes. "

Grup Municipal d’ERC Salou