Salou

Notícia

Reglament d’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l’Ajuntament de Salou.

Amb 14 al·legacions presentades i aprovades  del grup municipal d’ERC a l’ajuntament de Salou s’aprova per unanimitat el Reglament d’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l’Ajuntament de Salou.
Amb l’objectiu d’establir els criteris generals i les regles d’ús que s’han d’observar per l’adequada utilització de les tecnologies de l’ informació i la comunicació( TIC ), que l’Administració de l’Ajuntament de Salou posa a disposició del seu personal per a l’exercici de les seves funcions, s’ha aprovat al passat Ple del Ajuntament aquest nou reglament.
Una aprovació per unanimitat donat que en diferents comissions de treball  es van acceptar 12 de les 14 al·legacions que va presentar el grup d’ERC.
Amb aquesta feina Técnica i política que em desenvolupat, estem convençuts que es protegeix tota l’ informació de l’Ajuntament de Salou, a la que s’accedeix a través d’aquestes eines, i es garanteix el bon funcionament de l’equipament informàtic i la gestió eficient de l’ infraestructura  informàtica i de telecomunicacions. Tot i assegurant el compliment de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i protecció de dades de caràcter personal.