Salou

Notícia

PLE DE L'AJUNTAMENT
Demà dillums,
Convocatòria del PLE DE L'AJUNTAMENT que es celebrarà el proper dia 09 d'abril de 2018. A les 12.00h.

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM, LA REGIDORA SRA. MARTINA FOURRIER I ELS REGIDORS SR. MARC MONTAGUT, SR. BENET PRESAS I SR. RAMON PASCUAL, PER L'ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L'ESTAT ESPANYOL.