Salou

Notícia

Demà parlem del proper PLE DE L'AJUNTAMENT de Salou.

Si et vols informar dels diferents assumptes que es tractaran dimecres 30 de Maig de 2018 al ple de l'ajuntament, vine demà dimarts al nostre local social, via Aurèlia 12 de Salou, 19.00h i podrem explicar-te tot el que vols saber. Contarem amb la participació dels regidors d'ERC a l'ajuntament que ens posaran al dia de la vida municipal, parlarem de gestió del territori, de serveis als ciutadans i de les diferents mocions presentades pels grups municipals. També ens podeu dir si teniu preguntes a dirigir a l'alcalde.

ORDRE DEL DIA:


100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ ORDINÀRIA, EL DIA 25 D'ABRIL DE 2018 (EXPEDIENT NÚMERO 3716/2018)
 
200.- DESPATX OFICIAL
 
201.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DES DEL NÚMERO 1872 FINS AL NÚMERO 2731 DE L'ANY 2018 (EXPEDIENT NÚMERO 531/2018)
 
300.- ASSUMPTES DE GESTIÓ DEL TERRITORI I D’INFRAESTRUCTURES I
MANTENIMENT DE LA CIUTAT
 
301.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT A L'APLICACIÓ DE LA REGULACIÓ DE LA DENSITAT HOTELERA SEGONS ELPOUM VIGENT (MODIFICAT PER LA MP-40) AL PAU CS-14. (MP-100) (EXPEDIENT NÚMERO8177/2017)
 
302.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, RATIFICAR EL DECRET DE DATA 18-05-2018 DE
REQUERIMENT A LA DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ, EN RELACIÓ A LA MP DEL POUM SECTOR 04 EMPRIUS NORD (EXPEDIENT NUMERO 3348/2017)
 
303.- VERIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA D'INTERÉS PÚBLIC DE CARÀCTER ESPORTIU AL COMPLEX ESPORTIU "FUTBOL SALOU" (EXPEDIENT NÚMERO 6504/2016)
 
400.- ASSUMPTES DE SERVEIS ALS CIUTADANS
401.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SALOU I LA
FUNDACIÓ TARRAGONA 2017 EN EL MARC DELS XCIII JOCS MEDITERRÀNIS (EXPEDIENT NÚMERO 767/2018)
 
402.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE NOMENAMENT DEL PAS PÚBLIC PEATONAL QUE PORTA DEL CARRER PUNTA DEL CAVALL A LA CALA DEL PINATELL (EXPEDIENT NÚMERO 3938/2018)
F_RESOLUCION
500.- MOCIONS PRESENTADES PELS DIVERSOS GRUPS POLÍTICS
 
501.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE SALOU DAVANT L'ANUNCI DEL FINAL D'ETA (EXPEDIENT NÚMERO 4652/2018)
 
502.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC A L'AJUNTAMENT DE SALOU SOBRE LA XARXA D'IMPULSORS/ES DE LA GARANTIA JUVENIL ALS MUNICIPIS (EXPEDIENT NÚMERO 4940/2018)
 
503.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR INSTANT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA A L'EFECTE DE QUE ES MANTINGUI L'ACTUAL DISTRIBUCIÓ DE LA RECAPTACIÓ DE LA TAXA TURÍSTICA (EXPEDIENT NÚMERO 5094/2018)
 
504.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNCIPAL DE CIUTADANS (CS) A L'AJUNTAMENT DE SALOU PER LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2017 (EXPEDIENT NÚMERO 5169/2018)
 
505.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC A L'AJUNTAMENT DE SALOU SOL·LICITANT UN CANVI NORMATIU QUE PERMETI JUGAR AL BINGO A LES LLARS DE JUBILATS I JUBILADES (EXPEDIENT NÚMERO 5202/2018)
 
506.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE RECONEIXEMENT A LES VÍCTIMES DE LA
VIOLÈNCIA, I DE DECLARACIÓ DE SALOU COM MUNICIPI A FAVOR DE LA PAU ( EXPEDIENT NÚMERO 5217/2018)
 
600.- ASSUMPTES URGENTS
 
700.- TORN DE PRECS I PREGUNTES