Salt

Notícia

L’educació a Salt, amb una mirada a mig i llarg termini.

  • Acte reinvindicatiu dut a terme el 7 de maig al Passeig Països Catalans.
El Departament d’Ensenyament s’ha de fer seves diverses de les reivindicacions de Salt. 
Jordi Viñas, ALCALDE DE SALT ​.

 
  • Des del Departament d’Ensenyament s’indica que posar fi a la segregació escolar està entre les prioritat.
 
  • S’apel·la a polítiques de fons i a la complicitat del territori.G.PLADEVEYA-SALT.
La diagnosi de Salt en matèria educativa continua el seu curs. És un treball que s’està duent a terme entre l’Ajuntament i diversos dels agents implicats en l’ensenyament a la vila. Certs punts a millorar han obtingut bastant ressò, sobretot arran de la concentració que des de la plataforma ciutadana SalT’Educa i la Coordinadora d’AMPA es va convocar el 7 de maig. Una de les qüestions que es va demanar en l’acte va ser la formulació de polítiques educatives que siguin específiques per Salt atesa les especificitats del municipi, on el percentatge de ciutadans nouvinguts representa aproximadament un 37% de la població.


D’entre les situacions a abordar, des del govern català s’indica que posar fi a la segregació escolar a Salt és una de les prioritats del conseller d’Ensenyament de la Generalitat, Josep Bargalló, així com pel Departament que encapçala. S’afegeix que des dels Serveis Territorials d’Educació a Girona es treballarà en aquesta línia per intentar resoldre la problemàtica. Aquest interès per conèixer de primera mà les necessitats del territori es va materialitzar, entre altres, en una reunió que es va celebrar recentment entre el nou director territorial d’Ensenyament, Martí Fonalleras, l’alcalde de Salt, Jordi Viñas i el regidor d’educació, Fermí Cunill. Una trobada que va servir sobretot com una presa de contacte, per analitzar la situació i també els reptes. D’entre les novetats, la dotació de docents als centres educatius de la vila probablement augmentarà de cara aquest curs vinent.


“Es van fent passos”

Tant des de la comunitat acadèmica com des del consistori s’indica que determinats canvis en l’àmbit educatiu no es poden fer realitat d’un dia per l’altre, sinó que cal un treball profund i polítiques de fons. Viñas considera, en aquest sentit, que és necessària “una mirada de recorregut”, pensant un projecte educatiu per a Salt a “mitjà i a llarg termini”. Cris Sibina, membre de la Coordinadora d’AMPA i de SalT’Educa, ressalta que de mica en mica es van fent passos per millorar la perspectiva escolar al municipi, fet que contribueix a reduir la estigmatització envers determinats centres. Afegeix que encara que les competències en matèria educativa corresponen al Departament d’Ensenyament, a nivell local es pot continuar incidint en donar una oferta de qualitat fora de l’horari lectiu, que complementi i reforci l’aprenentatge de dins les aules. Advoca, a més, per procurar que els professors se sentin reconeguts, baixar les ràtios d’alumnes per aula i continuar fent pressió des de Salt al govern.

Sibina també considera que en el tema educatiu a la vila “fan falta mesures valentes”. Una de les qüestions que des de la comunitat educativa es posa sobre la taula té relació amb les incorporacions tardanes. S’aposta per establir, a primària, ràtios de 18 infants a tots els centres (públics i privats-concertats). Actualment, a Salt, la ràtio d’alumnes per aula a primària és de 22 i a secundària, de 27. Si s’abaixés a primària fins als 18, no tan sols reportaria una millor atenció dels infants, sinó que hi hauria places de marge per incorporar als nens i nenes de famílies nouvingudes que arriben a la vila quan el curs escolar ja ha iniciat. En aquests casos, també es vol que els nous alumnes es vagin repartint de manera equitativa entre els diversos centres.

La directora del col·legi La Farga diu que entén que hi ha certs aspectes que no són fàcils de solucionar en aquest àmbit. En el cas d’aquesta escola, el 100% dels seus alumnes són de famílies d’origen estranger. La directora ressalta que la segregació escolar és una realitat que està sobre la taula i que “és perjudicial per Salt en general”. “Posar fi a aquest greuge no només seria beneficiós pels infants i les seves famílies, sinó per la vila en global. La segregació fractura, no ajuda a la cohesió social. D’alguna manera s’ha de solucionar aquesta qüestió. No s’hi pot donar l’esquena”.

Algunes veus també aposten per buscar la complicitat del territori i dels centres educatius d’altres poblacions. És a dir, en el supòsit que hi hagi incorporacions d’alumnes quan el curs ja ha començat i es doni la circumstància que les places a Salt ja estiguin complertes, hi hagués la possibilitat que aquests nous estudiants s’inscriguessin en centres acadèmics de poblacions de l’entorn. Amb tot, l’alcalde, Jordi Viñas, pensa que el Departament s’ha de fer seves diverses de les reivindicacions de la ciutat i, juntament a la defensa d’aquests reclams, posa en valor l’èxit educatiu dels alumnes de Salt.


A Salt, la ràtio d’alumnes per aula a primària és de 22. Des de la comunitat educativa creiem que seria beneficiós que s’abaixés fins als 18​


Fan falta mesures valentes. Mica en mica es van fent passos que contribueixen a reduir certs estigmes
Cris Sibina
MEMBRE DE LA COORDINADORA D’AMPA I DE SALT’EDUCA​Acordar línies mestres amb la valoració de 123 accions

G. P

El futur pla educatiu de Salt es concep des de la vila com una eina potent, que establirà propostes de base que es vol que caracteritzin el municipi. Com a treball previ, es va fer una recollida de dades i una diagnosi de la situació actual. Les conclusions es van compartir en el primer fòrum educatiu que ha tingut lloc al municipi, i que es va celebrar el 26 de maig. A partir d’aquí, un dels passos següents serà el d’estudiar 123 possibles accions. Aquestes propostes s’han recollit a través de diverses vies: del treball d’anàlisi que va precedir el fòrum, també s’hi han inclòs aquelles idees que es van debatre i consensuar durant l’esdeveniment i, alhora, hi ha altres plantejaments que han sigut aportats per una tècnica de la Xarxa Consultors que va contractar l’Ajuntament perquè gestionés la tasca d’analitzar la vessant socioeducativa a la vila. Aquest mes vinent farà un any que la plataforma SalT’Educa va demanar al consistori que es fes aquesta diagnosi.
L’Ajuntament va recolzar la petició, que es va tirar endavant per conèixer la realitat educativa i millorar tant el rendiment escolar com la cohesió social. Dimecres, l’equip motor del pla educatiu de ciutat està previst que es reuneixi per avaluar aquestes 123 accions amb l’objectiu de veure quines d’elles és més interessant prioritzar. Es treballa principalment amb una premissa, que és “Salt com a vila acollidora i educadora”. Entre altres, es pretén potenciar la vessant artística tant dins com fora de les aules. Diverses de les 123 accions, a més, es basen en el projecte Educació 360, que busca que els infants tinguin més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida, connectant així els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu. L’educació entesa com a integral, la qual reforça la igualtat d’oportunitats.