Sant Martí

Notícia

Jornada participativa sobre política municipal

Els militants de les seccions locals d’Esquerra Sant Martí, estàvem convocats a una jornada  participativa sobre política municipal, preparada per la Federació Comarcal. A la secció local del Clot-Verneda i, amb la presència de una quarantena de persones, el president de la Federació Comarcal de Sant Martí, en Jordi Rallo, va presentar la jornada, tot destacant la importància que la participació dels militants té en la millora del nostre entorn, ja que des de la reflexió personal i el coneixement territorial, han de sortir aquelles propostes de millora que beneficiïn els veïns i veïnes de Sant Martí.

Posteriorment, els assistents van poder escoltar, de la mà de l’Eulàlia Solé coordinadora del Grup Municipal, l’estructura i el funcionament intern del grup de persones que composen el Grup Municipal de l’ajuntament de Barcelona.

Seguidament, la consellera portaveu al districte de Sant Martí, la Lourdes Arrando va fer el mateix però explicant el funcionament del grup municipal de districte i la coordinació amb el de Barcelona. Degut a la proximitat del Consell Plenari de Districte, a celebrar el pròxim dia 5 de març, es va posar en coneixement de la militància, les propostes que es presentaran al plenari i, que prèviament s’han treballat a les reunions de política municipal, des de les secretaries respectives de les dues seccions locals.

La següent intervenció va ser a càrrec de la Regidora maria Buhigas, especialista en urbanisme, presentant la proposta de construcció de la nova infraestructura denominada Pla Santander, que ha d’unir de forma ràpida i eficaç els nostre districte i el veí de Sant Andreu. La regidora es va centrar en explicar que l’urbanisme es una palanca molt potent de transformació del territori i, és per això que requereix d’un temps de reflexió per conèixer bé les necessitats, projectar una infraestructura útil i pràctica i que tot això, depèn del compliment de moltes normes, tant jurídiques com constructives, que determinen en molts casos les solucions finals adoptades.

La primera part de la jornada la va tancar el Regidor Jordi Coronas, que va fer una exposició del projecte de remodelació i canvis d’ús del port Olímpic de Barcelona, del qual va reconèixer la dificultat, per part de l’administració, de substituir l’activitat dels locals dedicats a l’oci nocturn per una nova activitat comercial basada en l’economia blava, que ha de ser més respectuosa amb l’entorn i, sobretot, amb els veïns i veïnes de la Vila Olímpica.

En aquest punt de la jornada es va fer una pausa i, els assistents van poder gaudir d’un moment per fer un cafè. Aquí, van poder preguntar de manera informal i a peu dret, als protagonistes de la jornada, tots aquells dubtes i neguits que els preocupaven.
A partir del migdia, va ser moment de posar en marxa les taules de treball, on els militants van poder participar i presentar, les diferents propostes per a millora dels diferents barris del nostre districte. Les propostes, diferenciades per àmbits van ser ubicades al plànol del districte per poder tenir una visió global i de conjunt de les necessitats i, treballar en unes noves jornades de futur, el desenvolupament específic de cadascuna de les gairebé cinquanta propostes recollides.

Considerem un èxit la jornada de participació i, la presentació de propostes que, des de l’ampli coneixement que tenen els militants d’Esquerra en qüestions municipals, faran que moltes d’aquestes arribin a presentar-se al Consell de Districte o a incorporar-se al Pla d’Actuació del Districte, per ser finalment executades. Podem afirmar que participar, i proposar solucions, incideix directament en la vida dels nostres barris i això, comporta millores efectives i continuades a la vida de tots els ciutadans.

En acabar, destacar i donar les gràcies des d’aquestes línies a tots els militants assistents, als companys i companyes de la secció local del Clot-verneda per posar a disposició el seu local, a tots i totes les que vau organitzar i preparar els diferents espais de treball i, als ponents que van presentar i intervenir al llarg de la jornada.

Jornades com aquestes no només reforcen i donen sentit al treball municipal que es fa des les secretaries de política municipal i executives dels casals d’Esquerra, també enforteix i cohesiona la pròpia militància, ja que son un pou d’experiència, de formació i d’integració, que ens permetrà encapçalar, en un futur molt proper, el govern municipal de la ciutat.