Sant Martí

Notícia

Resum del Plenari del Districte de Sant Martí (05/03/20)

El passat dijous 5 de març va ser dia de Plenari al Districte de Sant Martí, com a cada plenari, des d’ERC i per boca dels seus representants, una de les quals, na Rosa Alemany, s’estrenava en un ple, van presentar i defensar diverses propostes, preguntes i precs per a millorar els nostres barris i la vida dels seus veïns.

En aquesta ocasió es va presentar una proposició sobre la necessitat d’implementar el pla RADARS als barris del Districte que encara no en disposen. També es van fer un prec i una pregunta. El prec orientat a la recuperació de les platges de la ciutat i millorar-ne l’accessibilitat a persones amb discapacitat o diversitat funcional i amb mobilitat reduïda, i millorar la senyalització i delimitació de la platja nudista. La pregunta va ser orientada a saber quins són els criteris a l’hora d’assignar recursos econòmics als Casals de Barri.

Exposem a continuació les propostes realitzades: 
 
Proposició:
Des d’ERC hem fet la següent proposició:
“Que es desplegui el programa RADARS als barris del districte on no hi ha i que ho faci de forma URGENT als barris del Besos-Maresme i Verneda-La Pau.”
Aquesta proposició va ser aprovada amb el vot favorable de tots els partits.
 
Prec sobre les platges:
 “Desprès del temporal Gloria demanem que es planifiqui i dugui a terme la recuperació de les platges del districte considerant els criteris d’accessibilitat per a totes les persones i que es senyalitzi de forma fàcil i entenedora.”
Aquest prec va ser estimat pel govern, i es va aconseguir també el compromís del govern municipal a parlar amb les entitats nudistes sobre els criteris de la senyalització.
 
Pregunta sobre els Casals de Barri:
“Quins són els paràmetres i els criteris objectius que determinen les quanties econòmiques que, en concepte d’ajudes i/o subvencions, reben els casals de barri del districte i per quina raó el termini de concessió es limita a dos anys més u?”
Pregunta que va ser resposta pel govern municipal, on es van constatar diferències entre equipaments i districtes i des de ERC es va instar a reconèixer la bona feina i facilitar la gestió a les entitats.
 
Aprofitem per recordar-vos que l’assistència al plenari es oberta per tothom que hi vulgui assistir i, que qualsevol proposta, dubte o suggeriment que tingueu ens ho podeu fer arribar als consellers i conselleres d’ERC per correu electrònic santmarti@esquerra.cat