Sant Martí

Notícia

Plenari 07/05/2020 (Covid-19)

El proper dijous 7 de Maig és dia de Plenari al Districte de Sant Martí. Aquest cop, degut a la COVID-19 el Ple no serà presencial sinó per via telemàtica. No obstant això, com a cada plenari des d’ERC i per boca dels seus representants, presentem i defensem diverses propostes, preguntes i precs per a millorar els nostres barris i la vida dels seus veïns.

En aquesta ocasió presentem una proposició per a donar suport al comerç de proximitat, també un prec per a fer arribar els Serveis Socials a totes les llars. També preguntem per la suspensió de contractes amb empreses realitzada per l’Ajuntament i els seus efectes. Exposem a continuació les propostes realitzades i un breu explicació de les mateixes.

Proposició per a donar suport al comerç de proximitat:
El comerç de proximitat és una de les pedres angulars dels barris de la nostra ciutat, i l’emergència sanitària causada per la Covid19 ha posat de manifest el seu paper clau. Alhora aquesta situació ha suposat que molts comerços haguessin d’aturar sobtadament l’activitat i que la seva viabilitat estigui ara en qüestió. D'acord amb el RD 15/2020 de 21 d'abril, s'han de prendre mesures per mantenir el teixit productiu i els llocs de treball i reprendre progressivament l'activitat econòmica amb la finalitat d'anar recuperant la normalitat quan se superi la crisi sanitària. I tot això en un moment en que també s’ha posat en relleu que el comerç electrònic és una opció que cada cop contemplen més persones. Amb aquestes consideracions i fets, des d’ERC Sant Martí proposem el següent:
  - “Instar al regidor del Districte de Sant Martí per tal que dugui a terme les accions suficients i necessàries per a que el govern del districte conjuntament amb les regidories competents:
1. Identifiquin i avaluïn, juntament amb les associacions de comerciants, els establiments comercials del districte que veuen amenaçada la seva supervivència per la crisi socioeconòmica derivada de la Covid19.
2. Facin de mitjancers entre propietaris i llogaters per assegurar la continuïtat de l’activitat comercial.
3. Assessorin en matèria de nous ajuts i normatives vigents amb la màxima celeritat atesa la rapidesa amb què es produeixen canvis legislatius.
4. Creïn un mercat en línia del comerç de proximitat del conjunt de la ciutat que compti amb el suport del districte que, tot garantint la seva idiosincràsia, permeti arribar al consumidor final mitjançant un model logístic no contaminant i econòmic.
5. Instin la regidoria competent, del govern municipal, a implementar amb urgència la taxa d’ocupació de l’espai públic a les grans empreses de comerç electrònic que basen el model del seu negoci en el repartiment a domicili.
6. Garanteixin la sostenibilitat de les associacions de comerciants que no han estat cobrant les quotes, durant la crisi de la Covid19, i que veuen amenaçada la seva viabilitat dotant-les de recursos suficients i, si escau, cercant col·laboracions que ho patrocinin.”
 
Prec relatiu a l’accés a Serveis Socials:
En l’actual context de crisi per la COVID-19, s’ha observat l’elevat nombre de persones que desconeix la ubicació del seu centre de Serveis Socials Bàsics de referència, i que l’emergència sanitària ha donat lloc a una crisi social i econòmica. I s’ha constatat que moltes persones viuran, o viuen ja, una situació que requereix accedir a ajuts i serveis. Per aquests motius preguem:
 - “Que el govern del Districte de Sant Martí iniciï de forma immediata una campanya de difusió utilitzant tots els mitjans que té al seu abast que inclogui, com a mínim, la distribució, a totes les llars del districte, del tríptic que té editat l’Ajuntament de Barcelona on consta l’adreça de tots els serveis socials bàsics de Barcelona i les prestacions a les que té dret la ciutadania.”  

Pregunta relativa a la suspensió de contractes:
La crisi de la COVID19 ha generat una situació d’aturada d’activitat sobtada que ha afectat la situació contractual del Districte amb empreses. L’Ajuntament ha suspès contractes públics de serveis i subministraments de forma total o parcial, afectant de forma directa o indirecta a persones. Per aquests motius preguntem:
 - “Quants i quins contractes públics de serveis i subministraments ha aturat el Districte de Sant Martí de forma total o parcial, en quina data, per quin motiu, a quin nombre de persones afecta (de forma directa o indirecta), quines indemnitzacions s’han generat i de quina manera es restabliran els serveis i subministraments suspesos un cop superada aquesta situació?”


Recordeu que podeu trametre les vostres propostes i consultes a santmarti@esquerra.cat o als diferents consellers i conselleres de Districte.