Sant Martí

Notícia

26è Congrés de la Federació de Districte d’Esquerra Sant Martí

Benvolgut, benvolguda,

Ens plau convocar-te al 26è Congrés de la Federació de Districte d’Esquerra Sant Martí,  que celebrarem el proper dissabte 29 de juny de 2019, a les 11:00 hores a la sala d’actes de Can Felipa carrer Pallars, 277.

L’ordre del dia del Congrés serà:
  1. Elecció de la Mesa.
  2. Aprovació de l’ordre del dia.
  3. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta del 25è Congrés Regional de Sant Martí.
  4. Informe de les presidències de les Seccions Locals i del portaveu del Jovent Republicà.
  5. Informe de la Presidència de Sant Marti.
  6. Elecció de la comissió electoral.
  7. Presentació de les i els candidats a consellers de districte de Sant Martí.
  8. Elecció de les i els candidats a consellers de districte de Sant Martí.
  9. Cloenda.
 
Us recordem que per poder participar amb dret a vot al 26è congrés de la Federació de Districte d’Esquerra Sant Martí, cal que els i les militants gaudeixin d’una antiguitat mínima de tres mesos abans del congrés, així com estar al corrent de pagament una setmana abans de la data de celebració, en aquest cas el 22 de juny de 2019 i així ha de constar a la llista que la Secretaria Nacional d’Organització posi a disposició de la comissió organitzadora de la jornada. Així mateix per inscriure’s al congrés i exercir el dret a vot, totes les persones interessades hauran de presentar el corresponent carnet d’Esquerra o DNI. Els simpatitzants i amics d’ERC Sant Martí, podran participar amb veu però sense vot, així com els i les militants que no compleixin les condicions descrites anteriorment.
 

Procediment per la presentació de candidatures a l’elecció de conseller/a de districte de Sant Martí:
Les persones que vulguin optar a ser candidates hauran de presentar una carta manifestant la seva voluntat a ser Conseller o Consellera de Districte, el certificat de compliment de la Carta Financera i, a instàncies de l’Executiva Regional de Barcelona, la signatura d’un document de compromís amb les tasques i responsabilitats derivades del càrrec de Conseller o Consellera de Districte.
Així doncs les persones candidates hauran de fer arribar a la Comissió Organitzadora del Congrés, la seva carta de presentació, el Document de Compromís signat i el certificat de compliment de la Carta Financera que emet Seu Nacional.
Les persones interessades hauran de presentar, presencialment, la petició per escrit com a termini màxim, el dilluns 24 de juny de 2019 a les 19:30 hores al casal Roc Boronat carrer d’Espronceda 76.
Les persones que es presentin a conseller/a portaveu, també poden presentar candidatura a la resta de la llista. Per presentar-se com candidat/a en cap cas caldrà recollir avals.
L’elecció de les persones candidates és farà en el congrés convocat a tal efecte, el dissabte 29 de juny de 2019 a les 11:00 hores.
 
 
Comissió electoral del districte de Sant Martí:    
Tal com estableix el Reglament de Municipals de Barcelona, la Comissió Electoral de Districte serà ratificada pel 26è Congrés.
Serà una Comissió formada per 5 persones, una de les quals a proposta del Jovent Republicà de Sant Martí, una persona representant de cada una de les Seccions Locals i dues persones representants de la federació comarcal de Sant Martí (a proposta de les respectives Executives territorials de Sant Martí).
 
 
La comissió organitzadora del Congrés està formada per Isaac Garcia, Marina Delgado, Josep Maria de la Concepcion, Ferran Garcia i Carme Mombiela. Per a dubtes o aclariments us podeu adreçar al correu electrònic santmarti@esquerra.cat
 
L’Executiva de la federació comarcal de Sant Martí, haurà de ratificar la proposta de llista definitiva elaborada per la Comissió Electoral de Sant Martí, i l’haurà de comunicar a comissioelectoral@esquerrabcn.cat no més tard del 8 de juliol de 2019.

Ben cordialment,
Jordi Rallo i Casanovas
President d'Esquerra Sant Martí