Sant Martí

Documents

Prec Parc de Diagonal Mar
Descarrega en PDF AL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ
 
- Atès la quantitat d’elements deteriorats que hi han al parc de Diagonal Mar i de forma especial el llac. 

- Atès la importància que té el llac d’aquest parc. 
 
- Atès el perill que representa l’estat d’alguns elements pels usuaris i usuàries. 

PREC:
 
Que el govern del Districte de Sant Martí insti a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins a que de forma conjunta amb els veïns i veïnes es revisi el parc amb l’objectiu de detectar tot allò que està deteriorat (bancs, camins, fustes, llac, etc..) i es duguin a terme les accions suficients i necessàries per arreglar-ho.
 
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit de la resposta oral.