Sant Martí

Documents

Pregunta incivisme als barris del districte.
Descarrega en PDF AL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ
 
  • Atès les elevades queixes sobre la inseguretat i l’incivisme a la pràctica totalitat dels barris del districte.

Quines accions té previst dur a terme el govern del districte per donar resposta als veïns i veïnes davant l’augment d’inseguretat i incivisme als barris del nostre districte?
 
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada copia per escrit de la resposta oral.