Sant Martí

Documents

Demanda de seguiment de proposició sobre les places d’aparcament
Descarrega en PDF AL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ
 
Que en el plenari de març de 2018 es va aprovar una proposició presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya al Consell Plenari del Districte de Sant Martí.
 
Que el govern del districte informi de l’estat en que es troba la proposició d’ERC aprovada en el plenari de març 2018, és a dir:
 
El Consell Plenari del Districte de Sant Martí acorda:
 
Instar al Regidor del Districte de Sant Martí a que, en un període no superior a sis mesos, realitzi un estudi sobre les places d’aparcament lliure existents al districte i el presenti en aquest consell plenari. Aquest estudi ha d’anar acompanyat d’una proposta de transformació de places lliures d’aparcament en àrea verda, allà on es detecti una carència per tal de reduir l’afluència de cotxes de fora del districte al nostre districte, de promoure l’ús del transport públic i de que les places d’aparcament existents siguin pels veïns i veïnes.