Sant Martí

Documents

PREC sobre les polítiques de Joventut
Descarrega en PDF AL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ
 
- Atès la quantitat de veïns i veïnes joves que hi han al districte de Sant Martí
 
PREC

Que el govern del Districte de Sant Martí, faciliti als grups representats en aquest Consell Plenari un informe sobre les polítiques de joventut i les accions dutes a terme durant aquest mandat. Que aquest informe contingui les accions, el calendari i el pressupost dedicat, i que ens sigui presentat en el proper Consell Plenari del mes de març de 2019.