Sant Martí

Documents

Prec sobre el carrer Paraguai
Descarrega en PDF


- Atès que s’està duent a terme la reforma del carrer Pere IV.
 
- Atès que al carrer Paraguai i el seu entorn cal una reforma.
 
PREC
 
Que el govern del Districte de Sant Martí, dugui a terme les accions suficients i necessàries per tal de garantir que la reforma del carrer Paraguai i el seu entorn es faci al mateix temps que s’està fent la reforma del carrer Pere IV.