Sant Martí

Documents

Seguiment prec Joventut
Descarrega en PDF


En el plenari del dia 27 de novembre es va aprovar un prec presentat pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya al Consell Plenari del Districte de Sant
Martí.
 
DEMANDA DE SEGUIMENT DE PREC
 
Que el govern informi de l’estat en que es troba la proposició d’ERC aprovada en el plenari de novembre de 2018, és a dir:
 
“Que el govern del Districte de Sant Martí, faciliti als grups representats en aquest Consell Plenari un informe sobre les polítiques de joventut i les accions dutes a terme durant aquest mandat. Que aquest informe contingui les accions, el calendari i el pressupost dedicat, i que enssigui presentat en el proper Consell Plenari del mes de març de 2019.”