Sant Martí

Documents

PROPOSICIÓ AMB CONTINGUT DE DECLARACIÓ AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE MUNICIPAL
Descarrega en PDF

Que el districte de Sant Martí i els seus representants polítics es comprometin de manera ferma i efectiva a combatre, dins i fora de les institucions, tots aquells plantejaments, propostes polítiques i actituds autoritàries que atemptin contra els valors democràtics, de cohesió i convivència de què ens hem dotat, denunciant, si s’escau, a tots aquells que les fomentin i/o hi actuïn amb connivència.
 
Que el districte de Sant Martí, i els seus representants polítics es comprometin de manera ferma i efectiva amb els drets socials i fonamentals dels seus ciutadans, els individuals i els col·lectius.
 
Que el districte de Sant Martí, i els seus representants polítics es comprometin de manera ferma i efectiva a afrontar de manera compartida els reptes de l’agenda de ciutat tot respectant i defensant els principis esmentats.”