Sant Martí

Documents

Pregunta, sonòmetre ubicat al carrer Independència.
Descarrega en PDF AL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ
 
 Atès que el passat 13 de febrer, a demanda veïnal, va ser instal·lat un sonòmetre al carrer Independència amb Consell de Cent.
 
Atès que la contaminació acústica provoca seriosos problemes de salut als veïns i veïnes de la zona.
 
 PREGUNTA  PER A RESPOSTA ORAL, AL CONSELL MUNICIPAL DE SANT MARTÍ
 
Quines són les dades resultants des de la instal·lació del sonòmetre ubicat al carrer Independència amb Consell de Cent fins el 30 de setembre de 2019?