Sant Martí

Documents

Proposició: Proposem que els òrgans de participació ciutadana de Sant Martí es posin a disposició de la ciutadania amb mitjans i formats accessibles
Descarrega en PDF Des d’ERC hem fet la següent proposició, atesa la importància de la participació ciutadana i la transparència en els diferents òrgans del districte i la implicació dels nostres veïns i veïnes en les problemàtiques dels nostres barris: “Instar al Regidor del Districte de Sant Martí a prendre les mesures suficients i necessàries per tal que els òrgans de participació ciutadana del districte siguin retransmesos en directe de manera a assolir la possible participació d’un major nombre de veïns i veïnes del nostre districte.
- Garantir que com a mínim seran retransmesos tots aquells que tinguin lloc a la sala de plens del districte (consell plenari, audiència pública, consells sectorials, etc.).
- Garantir que tots aquells òrgans que no puguin ser retransmesos en directe siguin gravats i publicats al web del districte en un període no superior a 48 hores.
- Garantir que les retransmissions es posin a disposició de la ciutadania amb mitjans i formats accessibles.”