Sant Martí

El nostre equip

  • Lluís Jordan i Bayod.
    Lluís Jordan i Bayod. President d’Esquerra Clot-Verneda