Santa Cristina d'Aro

Notícia

Assemblea Informativa de la Federació de Girona

Avui, 06 abril 2018, a les 19,30h, s’ha celebrat l’Assemblea Regional
Informativa de la Federació de Girona d’ERC, al Teatre Municipal, Espai
Ridaura de Santa Cristina d’Aro.
L’assistència de militància, càrrecs electes i simpatitzants ha estat molt
nombrosa, omplint completament la sala.
La coordinació i presentació de l’acte ha anat dirigit per en David Mascort i
Subiranas, (President de la Federació Regional d’ERC de Girona), Sergi
Sabrià i Benito, (Diputat al Parlament de Catalunya), Pere Aragonès i
Garcia, (Adjunt a la Presidència d’ERC per a les Relacions
Institucionals), i Teresa Jordà i Roura, Diputada al Parlament de
Catalunya per ERC).

Les exposicions dels temes per part dels ponents, com no podia ser
d’altre manera, s’han referit a la rabiosa actualitat política.
Ha intervingut primerament la Sra. Teresa Jordà, una vegada feta la
introducció per el Sr. David Mascort, a continuació el Sr. Sergi
Sabrià ens ha fet la seva dissertació amb la claredat i agudesa
política que ja ens te acostumats. Després ha pres la paraula el Sr.
Pere Aragonés que ha fet una llarga i afinada dissecció del moment
polític actual i de com emprenem els propers reptes que ens venen
daci a pocs dies.
S’ha obert un torn de debat als assistents, amb contesta dels
ponents, i s’han fet raonaments molt interessants i clarificadors per
amb dues parts. (aquests debats els tindríem que fer-los més sovint,
ja que ajuden positivament a l’aclariment de dubtes i eviten molts
mals entesos, a més defineixen una estratègia comuna de partit)
A les 21:45h s’ha donada per acabada l’Assemblea.