Sant Adrià de Besòs

Notícia

Pisos turístics

La Catalana, Pisos Turístics
Pisos Turístics La Catalana

La falta d'una regulació pròpia a Sant Adrià i la moratora imposada a Barcelona ciutat, ha fet que part de la pressió turística de la capital catalana hagi caigut sobre la nostra ciutat en forma de pisos turístics, que han augmentat sensiblement els darrers anys.

Posicionament d'ERC-Sant Adrià respecte els pisos turístics

1. Darrerament ha augmentat la preocupació respecte l'augment de pisos turístics a la nostra ciutat. Aquesta pressió es concentra principalment als barris de La Catalana i La Mina-Fòrum i creen força preoucupació. Així ho certifiquen les queixes que hem rebut de veïns i veïnes i una notícia apareguda el maig al Diari de Sant Adrià sobre l’augment de 24 pisos turístics des de la fi de la moratòria i l’aprovació de l’ordenança per part de l’ajuntament.

2. Moviments com el viscut a La Catalana, on un únic titular s’ha fet amb 20 pisos d’un únic edifici situat a la parcel·la R3  per fer negoci turístic, tampoc semblan un bon indicador.

3. En el passat Ple Municipal de desembre de 2017, ERC - Sant Adrià va presentar una moció aprovada pel consistori on demanava anar més enllà i estudiar un Pla d’usos que fixaria quants pisos turístics es poden admetre a la ciutat i on s’ubiquen, per evitar-ne precisament l’acumulació en un sol barri i els processos de gentrificació que se’n deriven.

4. Ja en aquell moment,vàrem advertir a l’equip de Govern que les circumstàncies ens feien preveure que podríem patir pressió turística a causa de la moratòria d’hotels de la ciutat de Barcelona, així com la popularitat creixent de plataformes col·laboratives. En aquestes, cada vegada hi ha més espais a Sant Adrià per la seva proximitat a Barcelona i per l’atractiu dels nous pisos que s’hi estan construint, per exemple al barri de la Catalana i vàrem advertir que si l’equip de Govern no actuava ràpid, el problema ens el trobarem aviat i faríem tard.

5. Malauradament, com sempre, s’ha fet tard. Les nostres temençes s’han fet realitat i ara tenim un problema sobre la taula que s’hauria pogut evitar actuant a temps . Demanem a l’equip de Govern que presenti el més aviat possible un primer esbós d’aquest estudi de Pla d’usos per evitar que aquesta situació s’agreugi i s’estengui com una taca d’oli per la resta del municipi. 

6. També cal una reunió urgent amb l’AV La Catalana i tots els grups de l’oposició per explicar als veïns com s’ha arribat a aquesta situació i de quina manera es pot minimitzar l’impacte que segur que tindran aquests 20 pisos, per a ús turístic, d’un sol tenidor al barri.

Feina feta per part d'ERC

29/12/2017Sant Adrià aprova una moció d’ERC per la creació d’una Oficina Local de Turisme i per estudiar la regulació dels pisos turístics
29/05/2018 - Preguntem al ple respecte la compra de 20 pisos a La Catalana per fer-hi pisos turístics