Santa Margarida i els Monjos

Totes les notícies

MOCIÓ D'ERC SMMONJOS PER LA COMMEMORACIÓ DEL 8 DE MARÇ

De nou, el 8 de març de 2018, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i impregna els 365 dies de l’any, l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat. Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara estan presents i són massa punyents alhora. Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, un estudi recent d’Enginyeria Sense Fronteres fa evident que 7 de cada 10 víctimes de pobresa energètica són dones. Però la discriminació no queda aquí. Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho són de dones. I en aquesta mateixa línia l’Observatori Dona i Empresa assenyala que més del 70% de les empreses no tenen cap dona als seus Consells d’Administració. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, a on les dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre doncs, encara no s’ha trencat i segueix limitant les possibilitats d’ascens de les dones. Segons l’últim informe de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un 26,6% a Catalunya i dades recents indiquen que tendeix a agreujar-se. Al País Valencià i a les Illes les dades tampoc són positives: un 24,24% i un 15,88% respectivament. Qüestió que, a diferència d’alguns, nosaltres sí que considerem que ens “hi hem de posar” per eradicar-la mentre veiem com diversos països europeus adopten noves mesures per fer-hi front. Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida laboral i personal i familiar per garantir que les dones tinguin dret a  gaudir de temps de lleure i participació en igualtat de condicions que els homes.

ERC SMMONJOS PRESENTA UNA MOCIÓ PER RECUPERAR LES PENSIONS

El dilluns 5 de març, al Ple de l'Ajuntament de SMMonjos ERC presenta una moció per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions. Les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents reformes laborals, tant del PP com del Partit Socialista  no només s’han fet d’esquenes a les persones treballadores sinó que s'han fet lesionant i suprimint drets històrics assolits per la classe treballadora. La situació actual és tan greu que pràcticament s’ha buidat el Fons de Reserva i les mesures que es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen per anar a la base del problema que no és altre que salaris baixos generen baixes cotitzacions. Text integre de la moció: 39/ERC/18 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC). PER  RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS   EXPOSICIÓ DE MOTIUS El sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del Partit Popular per haver dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social, fons creat l’any 2000 amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del Sistema de Seguretat Social en matèria de prestacions contributives i de la seva gestió. Any rere any, fins el 2011 aquest fons ha anat incrementant la seva dotació amb els excedents dels ingressos que financen les prestacions contributives fins arribar a 66.815 milions d’euros. Des d’aquell any ha anat disminuint la guardiola de les pensions fins arribar als 8.095 milions actuals que té el Fons de Reserva. La base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la Seguretat Social. Per tant, sense uns salaris superiors, i sense recuperar el marc de  les relacions laborals i sindicals a la situació anterior a les reformes laborals del PSOE i del PP, no s’entra a solucionar el problema de no tenir diners per a fer front a les pensions que es van generant. Tampoc ajuda a mantenir el poder adquisitiu dels actuals pensionistes que la revalorització de les pensions sigui del 0,25% quan l’IPC del 2017 ha estat d’un 1,1%.

Llistat de convocatòries de subvencions que s’han publicat aquest darrer mes de gener.

Descripció i link de la subvenció Data finalit. Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2018 (FI) (Convocatòria) 30/01/2018 Ajuts destinats específicament a cobrir costos excepcionals que es produeixin o s'hagin produït a causa del tancament d'unitats de producció de carbó incloses en el Pla de Tancament del Regne d'Espanya per a la mineria de carbó no competitiva (Convocatòri 30/01/2018 Ajuts per a personal tècnic de suport previstos en el Subprograma Estatal de Formació i en el Subprograma Estatal d'Incorporació, del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat, en el marc del Pla Estatal d'I+D+i 2013-2016, correspone 30/01/2018 Convocatòria de propostes 2017 - Fons de seguretat interior - Lluita contra el tràfic d'armes ISFP-2017-AG-FIRE 30/01/2018 Subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció de plans directors del servei municipal d'abastament d'aigua (Convocatòria)  30/01/2018 Subvencions per al Subprograma de Mobilitat dins del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016 en R+D+i (Convocatòria) 30/01/2018 Ajuts destinats a les inversions per a la innovació i la millora de la producció i/o comercialització de productes vitivinícoles, corresponents als anys 2015 a 2018 (Convocatòria) 31/01/2018 Ajuts de la Fundación Biodiversidad per a la realització de projectes en matèria d'adaptació al canvi climàtic (Convocatòria) 31/01/2018 Ajuts per a contractes predoctorals del Programa "Salvador de Madariaga" a l'Institut Universitari Europeu dels subprogrames de Formació i de Mobilitat inclosos en el Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva ocupabilitat, en el marc del Pla Estat 31/01/2018 Convocatòria de propostes 2017 - Fons de seguretat interior - Projectes sobre delinqüència organitzada per abordar el tràfic d'éssers humans ISFP-2017-AG-THBX 31/01/2018 Convocatòria de propostes 2017 - H2020 - Convocatòria conjunta UE-Corea H2020-EUK-2018  31/01/2018 Convocatòria de propostes EACEA 27/2017- Programa Erasmus+ - Acció clau 3: Suport a la reforma de les polítiques - Qualificacions conjuntes en el sistema d'educació i formació professional (EFP)  31/01/2018 Convocatòria de propostes 2017 - H2020 - Convocatòria conjunta UE-Japó H2020-EUJ-2018  31/01/2018 Segona Convocatòria Bilateral Espanya-Egipte sota el programa ESITIP 31/01/2018 Subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destin 31/01/2018 Ajudes Torres Quevedo contemplades en el Subprograma Estatal de Formació i en el Suprograma Estatal d'Incorporació, del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Inn 01/02/2018 Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP) (Convocatòria) 01/02/2018 Convocatòria de propostes 2017 - Fons de seguretat interior - Protecció dels espais públics i atenció a l'amenaça cbrn-e (química, biològica, radiològica, nuclear i explosius) ISFP-2017-AG-PROTECT  01/02/2018 Convocatòria de propostes del Subprograma MEDIA 2017 - Suport al desenvolupament de continguts audiovisuals de paquets de projectes (Slate Funding 2018) EACEA / 23/201 01/02/2018 Seleció de programes formatius - Ajuts Fundació Científica AECC a formació personal investigador - Clínic formació 2018 (Programes)  01/02/2018 Subvencions per a Projectes d'Investigació Clínica Independent en Teràpies Avançades de l'Acció Estratègica en Salut 2013-2016, del Subprograma Estatal de Generació del Coneixement, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innova 01/02/2018 Ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (Convocatòria) 05/02/2018 Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2018 - Promoció de l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, a la discapacitat i a la malaltia (Convocatòria) 05/02/2018 Convocatòria de propostes 2017 - Europa Creativa - Projecte "Espais i ciutats culturals i creatius" EAC / S23 / 2017 05/02/2018 Ajuts a empreses pimes exportadores i/o potencialment exportadores de Catalunya per participar en el programa Pla internacional de promoció (Convocatòria) 06/02/2018 Ajuts A projectes de reforç de l'ocupabilitat de persones joves amb transtorn mental - Any 2018 (Convocatòria)  06/02/2018 Ajudes per a la formació de doctors en empreses "Doctorats Industrials" contemplades en el Subprograma Estatal de Formació i en el Suprograma Estatal d'Incorporació, del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat, corresponents a l'an 08/02/2018 Subvencions de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales F.

ERC SMMonjos comença una campanya municipal per fomentar el civisme

La paraula civisme prové del llatí civis, que significa ciutadà. Per tant, el civisme és aquell conjunt d’actituds indispensables per garantir una bona convivència als espais que habitualment compartim com a membres d’una mateixa comunitat. Des de finals del segle XX Santa Margarida i els Monjos ha anat esdevenint un espai complexa: multireligiós, multicultural, multilingüe, etc. És una evidència que la gestió de la diversitat no és fàcil. Per això difícilment es podrà educar en civisme si prèviament no es crea esperit de comunitat. És difícil que una persona sigui cívica en una societat, en una localitat que no estima. La frase “no facis al carrer allò que no faries a casa” –un lloc que generalment es valora– es converteix en sentència. L’educació en el civisme no es pot delegar exclusivament als centres educatius. Les administracions també han de tenir en el seu paper en aquest tema, fer una reflexió amplia i en profunditat sobre aquest valor. I, òbviament, les famílies tampoc n’han de quedar al marge. La teoria no educa en civisme, el testimoniatge sí. Amb la voluntat d’ajudar a millorar la convivència municipal ERC de SMiMonjos ha proposat a l’ajuntament, repetidament, que iniciï una política i una ordenança de civisme. Peticions que malauradament no han obtingut altra resposta que 4 anuncis sobre les defecacions dels gossos. Per això ERC de SMMonjos comença una campanya gràfica de civisme. Una campanya que té per objectiu: la promoció de la convivència i el civisme, augmentar el sentiment de pertinença de la ciutadania envers el municipi i incentivar a l’Ajuntament a treballar sobre el tema. ERC SMiMonjos, després d’un debat intern, ha editat una amplia col·lecció de grafismes temàtics de diferents dissenyadors que setmanalment s’aniran distribuint. ERC SMiMonjos ha creat una pàgina participativa de facebook (SMMonjos memòria) per apropar el veïnat a la història gràfica municipal, i posa a disposició el correu (santamargaridamonjos@esquerra.

SMiMonjos habilitarà tres espais públics per tal que els gossos puguin jugar i córrer

A SMiMonjos que no hi ha diners per mantenir el centre de dia pels avis, s'habilitaràn tres espais públics per tal que els gossos puguin jugar i córrer. Quan els espais canins estiguin enllestits, entrenadors especalitzats duran a terme diferents sessions de bon ús de les instal.lacions L'any que ve Santa Margarida i Els Monjos habilitarà tres nous espais canins en el quals els gossos podran jugar i córrer lliurement sense necessitat d'anar lligats. Els espais estaran senyalitzats i delimitats per tanques i estaran concebuts no només com a grans àrees de “pipican”, sino com a llocs en que els animals i els seus propietaris podran interactuar. L'Ajuntament de Santa Margarida i Els Monjos ha anunciat que durant el primer trimestre del 2018 s'adequaran els dos primers espais que estaran ubicats a la intersecció dels carrers Lleida i Sant Joan darrera de la Plaça del Molí i al carrer Maria Aurèlia Capmany entre l'institut i l'escola Arrels. El tercer espai, que encara no té la seva ubicació final decidida, es farà realitat a les acaballes del 2018. Quan els nous espais canins estiguin enllestits, entrenadors especalitzats duran a terme diferents sessions de bon ús de les instal.lacions i també de millora de la interacció entre els animals i els propietaris per a que la salut mental i física dels gossos sigui la més adient. Les sessions es faran a l'interio dels nous espais i serà una manera de donar-los a conèixer entre els veïns. El cens d'animals domèstics a Santa Margarida i Els Monjos és elevat i, sovint, molt propietaris utlitzen els diferents camins que existeixen a l'interior del terme municipal per a deixar els gossos lliures. Aquesta circumstància genera, a vegades, situacions d'incomoditat i risc tant per a les persones com per altres animals que puguin estar per la zona.  

Majoria per al sobiranisme. SEGUIM....

Felicitem-nos!!!, l’independentisme ha guanyat de nou i ho ha fet augmentant el nombre de vots malgrat tenir candidats a l’exili o empresonats, malgrat el setge policial i al joc brut de les institucions. El sobiranisme ha superat la xifra de votants del 9N i de l’1 d’octubre. A SMiMonjos entre Junts per Catalunya, ERC i la CUP han obtingut el 45,4% del vots (1.923). Els partits unionistes, partidaris de l’aplicació de l’article 155 (PP, PSC/PSOE, i Cs), han obtingut 1.883 vots. En aquestes eleccions, S.MiMonjos, va mostrar un comportament polític i social diferent a la majoria de municipis de la comarca. A SMiMonjos Cs va ser la força més votada i va treure el 27,7% dels vots (1.147). Cs es va beneficiar d’un terreny adobat per una política socialista exercida durant els gairebé 40 anys de govern municipal amb un creixement desmesurat del municipi, d’un repartiment arbitrari i electoralista de les subvencions, d’un menysteniment per la catalanitat, o d’un obscurantisme de la gestió. Aquestes actuacions socialistes els hi han comportat una pèrdua important de vots. El PSC, que a les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2012 havia obtingut el 18,81% dels vots, l’any 2015 en va obtenir el 17,27%, i aquestes eleccions ha obtingut el 14,3% en una clara i continua davallada. Una participació record (82,8%) va ser l’expressió d’un poble digníssim que no s’arronsa. La república ha guanyat al 155.  

PLE MUNICIPAL 30 OCTUBRE SMiMonjos

ERC i la CUP denuncien la manipulació informativa de l’Ajuntament. Al Ple municipal de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, celebrat el passat dilluns dia 30, ERC i la CUP van posar de manifest, amb multitud d’exemples, l’ús partidista que fa el partit socialista dels mitjans de comunicació a la revista municipal Nosaltres o als mitjans electrònics editats per l’Ajuntament. Tan ERC com la CUP denuncien la manipulació informativa dels comunicats de premsa que no reflecteixen la realitat del municipi, de les informacions dels Plens que distorsionen la realitat, en la publicació de cròniques dels actes segons l’entitat organitzadora, i una flagrant vulneració dels drets de participació dels partits de l’oposició als mitjans gràfics o electrònics municipals. ERC va demanar que l’ajuntament complexi la legislació actual i elabori el reglament obligatori que regula les condicions d’accés i ús dels mitjans per part de tots els regidors i dels grups. Es va demanar que durant el temps d’elaboració del reglament quedin suspeses totes les activitats comunicatives del consistori. La CUP va anunciar que, després d’haver denunciat repetidament la discriminació informativa, abandonava la Comissió de Comunicació ja que no es compleix la llei ni es garanteixen els drets d’igualtat. El PSC de SMiMonjos vota no a la suspensió de l’article 155 a Catalunya. ERC va presentar la moció de l’Associació Catalana de Municipis i de l’Associació de Municipis per la Independència contra l’aplicació de l’article 155 que suspèn l’autonomia de Catalunya i que ha estat aprovada a la majoria de municipis de Catalunya. La moció d’ERC va rebre el suport de la CUP i de Convergència. El passat diumenge el PSC ja va mostrar la seva aliança amb el Partit Popular i Ciutadans i el seu suport a  l’aplicació de l’article 155 i va assistir a la manifestació de Barcelona. Els socialistes de SMiMonjos van argumentar la seva negativa a la moció contra el 155 perquè no reconeixen el Referèndum de l’1 d’octubre, ni les posteriors lleis del Parlament.