Santa Margarida i els Monjos

Totes les notícies

Suspès l'acte de demà

A Santa Margarida i els Monjos hem suspès la festa-berenar per la democràcia de dissabte 23 a la tarda. Hi ha moltes maneres de prohibir un acte. A l’Ajuntament de SMiMonjos no consideren que estiguem en campanya electoral i ens exigeixen una assegurança, amb una cobertura de 300.000 €, per una activitat musical d’una persona que toca gratuïtament. Per dignitat suspenem l’acte i convoquen a tots els veïns i veïnes a la concentració del diumenge a 2/4 d’11 a la plaça de l’Església d’Els Monjos.

SUSPÈS EL PLA D’URBANISME DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

El passat dilluns 10 de juliol, amb la sala de sessions plena de gom a gom, es va celebrar un Ple ordinari a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Al Ple, i davant la sorpresa dels assistents i dels grups d’ERC i la CUP, la majoria de govern va informar de la suspensió de les llicencies municipals de construcció degut a que el Tribunal Suprem havia suspès el Pla Municipal d’Urbanisme. ERC i la CUP van demanar la celebració d’un ple extraordinari sobre el tema, proposta que va ser desestimada pel grup de la majoria. Al mateix ple, els socialistes amb el vot de Convergència, va fen valdre la seva majoria i es van negar a fer un estudi sobre la recollida d’escombraries, la selecció de les mateixes, els contenidors, etc,  que permetés conèixer el parer ciutadà i avançar cap a la recollida domiciliaria i selectiva i així disminuir la quantitat de brossa produïda, tal com proposava ERC. Les xifres de recollida selectiva del municipi es troben molt allunyades del 60% de recollida selectiva que preveu la directiva marc de residus. A més, el propi ajuntament reconeix que les dades  que ofereix són enganyoses ja que “s’inclouen com a residus recollits selectivament els residus voluminosos, de fustes i de runes recollits a la deixalleria”. Amb un ampli i tens debat es va aprovar la moció presentada per Bosc Verd, la Plataforma contra la Incineració i d’altres veïns del municipi, en la qual es demana a la Conselleria de Territori i sostenibilitat perquè paralitzi la utilització de residus com a combustible a la planta d’Uniland . El govern municipal va presentar i aprovar amb el vot de Convergència modificacions pressupostaries que inclouen -de nou-partides de més de set-cents mil euros destinades al Castell de Penyafort, edifici que no se sap perquè servirà, ni existeix cap pla d’usos, i al qual ja s’han realitzat les obres de consolidació imprescindibles. ERC i la CUP es va abstenir amb les modificacions pressupostaries.

SMiMonjos, el municipi amb més bars

Santa Margarida i els Monjos és un municipi peculiar amb 38 anys de majoria absoluta del mateix color polític. ASMiMonjos s’arrosseguen greus dèficits jurídics com la inhabilitació de l’exalcalde i de la secretària, el POUM suspès pel Tribunal Suprem espanyol, o amb una intervenció de les Nacions Unides declarant il·legal la incineració de residus a la cimentera. A SMiMonjos hi ha una majoria de govern que repetidament incompleix amb el deure informatiu i el respecte a la oposició a qui fins i tot ha negat els drets mínims que marca la llei perquè pugui realitzar el seu treball.   SMiMonjos és un municipi ric amb unes rendes familiars baixes. Degut al seu parc industrial SMiMonjos disposa d’un important pressupost municipal, 8.782.764€ el que correspon a 1.205€ per persona (Vilafranca 1.091€ persona, Gelida 981€). La renda familiar disponible és de 86,9€ (Vilafranca 99,8€, Sant Sadurní 103,4€). A SMiMonjos es mantenen uns percentatges d’atur superiors als de la comarca. L’atur registrat durant aquest mes de maig, segons dades de la Diputació de Barcelona, ha estat del 13,11% , superior al de Vilafranca 12,22%, al de Gelida 13,03%  i al de Sant Sadurní 8,33%.   Aquestes contradiccions haurien de comportar una gestió dels pressupostos capaç de fer que aquesta riquesa generada per les industries repercutís directament als veïns mitjançant la creació de nous llocs de treball, de formació laboral, cultural, etc, etc.... Contràriament al que seria desitjable el govern municipal ha fet de les festes, les subvencions, el lleure... una formula de gestió.    Darrerament s’han conegut les dades del nombre de bars oberts als municipis de l’Estat. Segons publica la Federación Española de Hosteleria, a l’estat espanyol hi ha 2,8 bars per cada 1000 habitants. Barcelona té 4.261 bars el que representa 2,6 bars per cada mil habitants, Tarragona 2,5, Lleida 2,4 i Girona 2,3.  Al Penedès, Gelida té 1.24 bars per cada mil habitants, Sant Sadurní 2,13, Vilafranca 2,21 bars per mil habitants.

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ PER COMMEMORACIONS

Informació sobre la convocatòria de subvencions de la Diputació de Barcelona a favor d'Entitats sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius, per a l'exercici 2017. Activitats excepcionals / singulars relacionades amb l’organització de congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la demarcació de Barcelona.  Activitats excepcionals / singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació de Barcelona. Esdeveniments relacionats amb commemoracions singulars múltiples de 5 a partir dels 10 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona. Esdeveniments relacionats amb commemoracions singulars de 25 anys, 50 anys, 75 anys, 100 anys, és a dir commemoracions singulars múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.  El termini de presentació de sol·licituds fins al 7 de juny de 2017 inclòs. http://www.diba.cat/presidencia-subvencions  

Salvem el Foix

ERC de l'Alt Penedès inicia la campanya Salvem el Foix. Amb la presentació als Ajuntaments de la Conca del Foix d'una moció, ERC comença la seva campanya per a l’estudi de la regeneració de la conca del riu Foix, una de les més contaminades de Catalunya. La conca del riu Foix és un riu estacional i altament contaminada segons totes les anàlisis efectuades (Diputació de Barcelona, Universitat de Barcelona, etc). El Foix rep com a principal aportació les aigües residuals de la EDAR (depuradora) de 13 municipis de l’Alt Penedès. Aigües que provoquen greus episodis de pudor i d’insectes a totes les poblacions de la llera del riu, especialment a l’estiu. ERC proposa que es millori la depuració de les aigües residuals habilitant les estacions depuradores actualment aturades, es construeixin noves estacions  per la depuració, que la Mancomunitat realitzi un Pla Estrategic de l’Aigua a l’Alt Penedès i al Garraf, la recuperació del bosc de ribera i la realització d’un estudi per la regeneració mediambiental del Pantà del Foix.   

Populisme municipal de pa amb tomàquet

El populisme no és d’esquerres ni de dretes, ni liberal, ni conservador. El populisme és una estratègia de màrqueting per obtenir el vot. Populisme i electoralisme es confonen i convergeixen en el mateix objectiu. Els socialistes sempre han tingut a Catalunya temptacions populistes, agreujades actualment pel reduït espai electoral en el qual s’estan movent. Allunyats, per voluntat pròpia, del procés sobiranista, tan sols els hi queda el populisme per mantenir les quotes electorals. El seu populisme es manifesta obertament als ajuntaments del Penedès on encara mantenen majoria. Els exemples omplen tots els plens i decisions. El passat diumenge els ajuntaments de Olèrdola, Santa Margarida i els Monjos i Castellet i la Gornal, on governa el PSC amb majoria, van fer la festa inaugural d’un itinerari al que anomenen enllaç històric dels tres municipis i, amb el menyspreu habitual i antidemocràtic per la oposició, no se l’hi feu conèixer aquest acord intermunicipal fins el moment de la inauguració. Sens dubte, aquest comportament és una falta de respecte a  la democràcia i als regidors i regidores que per voluntat del poble representen als ciutadans. Una practica massa habitual, en aquest ajuntaments, tallats pel mateix patró de la supèrbia i del caciquisme, d’unes majories  acostumades a  manar i poc acostumades a governar. Els regidors d’ ERC, malgrat les greus dificultats que ens imposen,  lluitem  dia a dia per defensar les politiques socials i els drets basics dels veïns i les veïnes del municipi i del país. I ho fem en uns ajuntaments on la majoria practica el xeflis, la festa pagada, i les subvencions subsidiàries que fan que les entitats i les persones siguin dependents de la majoria consistorial. Una practica molt avantatjosa  per uns pocs que volen conservar el poder a qualsevol preu.  La vella política te els dies comptats. Per fer avançar un municipi la gent vol polítiques reals, democràtiques, transparents, agosarades i pragmàtiques.

L'Unitat Mòbil d'Informació al Consumidor de la Dipuatació de Barcelona visitarà SMiMonjos el 22 de març.

 L'Unitat Mòbil d'Informació al Consumidor de la Dipuatació de Barcelona visitarà i atendrà els veïns i veïnes de Santa Margarida i els Monjos el dimecres 22 de març entre 2/4 d'11 i la 1 del migdia. Viure en un municipi on no hi hagi un servei municipal de consum no és cap entrebanc per conèixer i exercir els drets com a consumidor gràcies a les Unitats Mòbils d'Informació al Consumidor (UMIC) de la Diputació de Barcelona.    Les UMIC formen part del programa de l'Oficina Provincial d'Informació al Consumidor (OPIC) del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona. El seu equip tècnic dóna resposta a les consultes i reclamacions que hi fan directament, de manera presencial, els ciutadans, i també atén immediatament les consultes que es trameten telemàticament mitjançant la Bústia del Consumidor, situada a cadascun dels més de 200 ajuntaments adherits a aquest servei. Aquest servei de l'OPIC està destinat als ajuntaments que no disposen de serveis municipals de consum i té com a finalitat bàsica defensar els consumidors i els seus drets. A més a més, les UMIC també faciliten material informatiu i donen consells sobre com estalviar en les factures d'aigua, gas i electricitat, que són les consultes més habituals, juntament amb les relacionades amb telecomunicacions i empreses de telefonia mòbil.   Si voleu més informació, contacteu amb: Glòria Santamaria Servei de Premsa Diputació de Barcelona Rbla. Catalunya, 126 pl.2a 08008-Barcelona Tel.934022094 - 629 802 919 http://www.diba.cat                

8 de març, Dia Internacional de les Dones

De nou, el 8 de març de 2017, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i impregna els 365 dies de l’any i tota i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat.     Des d’Esquerra Republicana i les JERC treballem dia a dia per garantir que els drets de les dones, siguin plenament efectius i no es vulnerin en cap circumstància.     A nivell legislatiu, des del Principat cal impulsar noves lleis que facin valer els drets de les dones i la igualtat de gènere. Els darrers mesos la normativa catalana en matèria d’igualtat de gènere, no ha estat exempta dels atacs del Tribunal Constitucional, que ha suspès els articles de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes que regulen els plans d’igualtat a la feina, les mesures per prevenir l’assetjament sexual i la figura sindical responsable de la igualtat de gènere, entre altres. Per donar-hi resposta, el Govern de la Generalitat està treballant perquè la futura llei d’igualtat de tracte i la no-discriminació pugui suplir els articles suspesos, sense perdre de vista però, que el repte i el compromís, més enllà del desplegament normatiu, continua sent l’efectivitat d’aquests drets i garanties.     Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i la discriminació per raó de gènere encara estan presents i són massa punyents alhora. Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, un estudi recent d’Enginyeria Sense Fronteres fa evident que 7 de cada 10 víctimes de pobresa energètica són dones.     En l’àmbit educatiu, les dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes.