Santa Margarida i els Monjos

Notícia

La precarització laboral i econòmica a Santa Margarida i els Monjos

Les xifres d’atur a SMiMonjos són cada mes més preocupants. Per moltes raons SMiMonjos ha viscut molt malament la crisi passada i no es prepara per a la crisi que estem entrant. El mes desembre de 2018 al municipi hi havia l’11,76% d’atur, el gener de 2019, 11,86% i el febrer el 12,69%. Allunyats dels percentatges de Sant Sadurní 7,89% el desembre, o el 8,49% els mesos de gener i febrer.
Segons les ultimes dades publicades, la renda familiar disponible a Santa Margarida i els Monjos és de 15,5 milers d’euros per habitant, per sota d’altres municipis; a Sant Sadurní d’Anoia, era de 17,3, o a Gelida de 16,1. La pensió contributiva mitjana de SMiMonjos és de 834,39€, ben per sota de Sant Sadurní, 1.079,1€, o de Gelida, on era de 1.021,75€. A SMiMonjos les famílies tenen un poder econòmic més baix que el altres municipis, i paral·lelament , hi ha un atur alt que s’incrementa.
La precarietat laboral ha fet sorgir la figura del treballador pobre, que segons organismes com l’OCDE o l’Airef arriba a prop de 400.000 empleats, un 17% més que anteriorment. Actualment un de cada deu treballadors és pobre. Treballadors amb uns salaris insuficients per sortir de la situació de pobresa. Són treballs a temps parcial i precaris, que acostumen a ser primeres feines per els més joves o per persones grans que s’han quedat a l’atur i es tornen a incorporar al món laboral. Situació a la qual cal afegir l’augment de les subcontractacions, fent que el salari s’aprimi perquè l’empresa intermediària es queda una part dels beneficis.
En aquest context falten polítiques municipals d’ocupació i d’empresa per assegurar que totes les persones puguin exercir el seu dret a un treball digne i de qualitat. Cal treballar la formació “a mida” per a les empreses del municipi. Crear plans d’ocupació propis i ajudes a la contractació. Fomentar la creació d’empreses públiques per gestionar de forma directa els serveis municipals, l’emprenedoria i el treball cooperatiu.
Els ajuntaments són l’eina fonamental  per millorar la vida i el benestar dels veïns i veïnes, i per canviar les tendències que fan preveure una nova crisi.
Lourdes Quer, advocada
Candidata a l’alcaldia de Santa Margarida i els Monjos