Santa Margarida i els Monjos

Ajuntament

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya suspèn el Pla d'Ordenació Municipal de Santa Margarida i els Monjos
El passat dia 19 d’octubre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va suspendre el Pla d’Ordenació Urbanística de Santa Margarida i els Monjos (Sentencia 27/2012).
Es tracta d’una nova intervenció de la judicatura per corregir la gestió municipal en mans del Partit Socialista des de fa 36 anys. El pla havia iniciat la seva tramitació l’any 2008 i s’havia aprovat l’any 2012, amb moltes queixes dels veïns que han comportat la sentencia actual. Aquells eren moments de bombolla Inmobiliaria i el municipi va patir un fort creixement demogràfic. Entre els anys 2001 i l’any 2011 el municipi va créixer un 45%, passant de 4.834 habitants a 7.030.
Suspès el POUM, l’Ajuntament es veu obligat a introduir les modificacions corresponents i tornar a iniciar el procés per a la seva regularització davant la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya; i malgrat no és obligat fer exposició pública, és a dir, no cal "penjar els plànols a la paret", qui vulgui podrà fer al·legacions, demanar els canvis que cregui convenients, oposar-se a allò que no li agradi, etc., i totes aquestes qüestions que se'ls hi plantegin s'hauran de tenir en consideració acceptant-les o rebutjant-les, amb respostes argumentades. Si són acceptades s'hauran d'introduir en el Pla. Fet això, s'hauran de seguir tots els passos que pertoquen fins que, un cop s'hagi sotmès a una nova Aprovació Provisional per part del Ple de l'Ajuntament, passi llavors, a la Generalitat de Catalunya per si té a bé donar l'Aprovació Definitiva. I si es creu que no s'ha actuat amb justícia, en algun dels passos, o no s'ha acceptat allò que hom considerava just, podrà ser impugnat de nou.  
En tant que no hi hagi una aprovació definitiva, el municipi es regirà pel Pla general de 1985, molt més restrictiu en edificabilitat.
Per saber-ne més 
http://smmonjos.esquerrarepublicana.cat/