Sant Andreu de la Barca

Notícia

Irregularitats econòmiques a l'Ajuntament desde el 2014.

La Sindicatura de Comptes ha presentat un informe on destaca fins a 19 irregularitats de diferents tipus en la gestió econòmica, administrativa i de personal durant l'any 2014. Moltes d'aquestes irregularitats continuen cometent-se durant el present any.
Entre les diferents irregularitats ens trobem des del pagament de complements salarials no emparats per la llei, la no disposició de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament (com es pot gestionar una plantilla si no se sap els llocs de treball), contractació directa de diversos serveis (telefonica, diari, televisió), modificacion important del contracte de recollida d'escombreries sense pasar per licitació, retribució per sobre del permés en cert personal, etc.
En les alegacions, el propi alcalde reconeix les irregularitats, i l'únic que proposa és consciencar als tècnics municipals de treballar d'iniciar els processos de licitació, quan això és una decisió dels governants.