Sant Cebrià de Vallalta

Notícia

EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE SANT CEBRIÀ.

  • Xavier Ricart
A Esquerra creiem fermament en la necessitat d’actualitzar el planejament urbanístic de Sant Cebrià. Som partidaris, però, d’un creixement moderat de la població i de les activitats industrials en un horitzó de 15-20 anys.
Pensem que el creixement s’ha de produir a l’entorn del nucli principal i de forma compacta, i poder obtenir en contrapartida prou sòls públics per a cobrir les necessitats de serveis i equipaments de la població actual i poder assumir el creixement previst. En cap cas s’ha de créixer cap a la muntanya; el sòls amb pendent elevada no són els adequats per a la “´població densa” i impacten fortament sobre el territori.
L’edificació tampoc pot créixer a l’entorn de les urbanitzacions. Dotar de serveis urbans i accessos suficients les actuals urbanitzacions és un dels problemes urbanístics més seriosos de Sant Cebrià. No hem d’actuar agreujant el problema.
En tot això no hi ha diferències insalvables respecte el que proposa l’avançament. Volem, però, fer algunes propostes generals que voldríem incorporar al planejament. Respecte els sòls de protecció fem dues propostes:
1) Convertir la protecció de la riera en una cosa activa. No es tracta de deixar-la intacta, sinó d’obtenir els sòls públics necessaris a una banda de la riera, o a les dues, per fer una via verda de passeig, de vianants i en bicicleta. S’hauria de proposar un pacte d’actuació concertada amb Sant Pol i Sant Iscle que afectés la totalitat de la riera. A l’entorn d’aquesta via verda, en els llocs adients, s’haurien de situar elements d’atracció, descans, lleure, informació, etc., privats o públics, de Sant Cebrià o compartits, per atreure i donar servei als usuaris.
2) Protegir com a zona agrària i per a activitats de lleure la vall de can Matas, facilitant la pervivència de les activitats agràries i promocionant les activitats de lleure de qualitat en aquest espai.
Xavier Ricart, Membre de la Secció Local d’ ERC.