Sant Cebrià de Vallalta

Notícia

ERC SANT CEBRIA PRESENTA UNA MOCIÓ SOBRE ELS COMPTADORS TELEGESTIONABLES

 
Davant dels abusos de les comercialitzadores Esquerra republicana de Sant Cebrià presenta una moció per debatre sobre els comptadors telegestionables que ja s’han començat a instal·lar a les llars catalanes. Aproximadament, hi ha un 55% d’aquest tipus de comptadors que ja estan instal·lats als habitatges i les empreses del conjunt del país. Estem d’acord en poder millorar l’eficiència energètica i, per tant, si aquests comptadors són millors des d’un punt de vista d’eficiència seria positiva la seva implantació. Existeix, a més a més, un mandat europeu que estableix el 31 de desembre de 2018 com a data màxima per a la substitució dels comptadors.
 
Tot i això, la manera com s’està portant a terme la substitució d’aquests comptadors al nostre país és força qüestionable. El monopoli del sector elèctric es fa més evident en la instal·lació massiva d’aquestes comptadors ja que imposa els aparells d’una marca determinada i no dóna l’opció a les persones usuàries d’escollir si volen o no que se’ls faci la instal·lació del nou sistema. Per tant, constatem que en el procés d’instal·lació no es dóna suficient informació als usuaris, tampoc no es dóna a la ciutadania l’opció de si vol llogar o comprar l’aparell ni amb quines condicions. Més aviat sembla que hi hagi interessos econòmics per la implantació d’aquests aparells. A més, també cal garantir la protecció de les dades de caràcter personal tal com fa referència la moció.
 
Tenint en compte el grau d’implantació del nou sistema. El que sí que és necessari és garantir que es dóna suficient informació i capacitat d’elecció a les persones usuàries.
 
Pel que fa a la possible incidència en la salut, considerem que cal continuar fent recerca sobre l’impacte que poden tenir les ones en la Salut Pública. A Catalunya ens fan falta més estudis sobre la qüestió, ens cal poder conèixer millor quins efectes produeixen les emissions en la salut pública a través de més estudis epidemiològics.
 
A més, tenim constància que en molts llocs on han estat instal·lats aquests comptadors, no s’està fent servir la telegestió. Per aquest motiu, proposem que el govern demani a l’empresa responsable que doni compte d’aquesta situació i demanar a l’empresa subministradora l’estat d’implantació del nou sistema de comptadors al municipi i si s’està efectuant la telegestió.