Sant Cugat del Vallès

Notícia

El futur de la Floresta és una EMD? Potser sí... parlem-ne

Francesc Osan, vocal d'ERC-MES al consell de barri de la Floresta

Fa uns dies l'amic i company Ramon Piqué plantejava en un article que el futur de la Floresta passava per constituir una EMD. Potser sí, o no... Sense cap mena de dubte és una discussió interessant que no s'ha de defugir. Però parlem de continguts, no tant d'estructures.

Parlem primer del què, en lloc del com. Potser ens surt més car el farciment que el gall. En tot cas penso que -com ell diu- cal començar-ne a parlar. És indubtable que la situació d’encotillament que estem patint consells de barri com el de la Floresta no són acceptables. Un barri dinàmic i participatiu com el nostre no pot ser frenat per estructures
burocràtiques i arterioesclerotitzades com els actuals reglaments i, malauradament, amb l’actitud obstruccionista i dilatadora de l’actual equip de govern.

Mentrestant, i especialment de cara a les properes eleccions municipals, hi ha temes que sí que és indefugible plantejar i imprescindible aconseguir, vista l’experiència d’aquest tres anys de funcionament del consell de barri de la Floresta.

Hi ha marcs competencials que s’han d’assolir de manera immediata i que es poden fer amb una simple modificació del reglament dels consells de barri, a iniciativa del ple de l’Ajuntament. És imperiós aconseguir més cotes d’autonomia i descentralització política i administrativa.

Caldrà, per exemple, garantir per normativa l’autonomia de funcionament i capacitat de decisió. Que presideixi el consell la força més votada. Que els consellers nomenats pels partits polítics tinguin el vot ponderat en funció dels resultats obtinguts al barri, veu al ple de l’Ajuntament com a consell en els aspectes relatiu al mateix, etc. Caldrà aconseguir una desconcentració administrativa de serveis municipals com l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i el Registre, la implantació d’informes preceptius d’obres i serveis a realitzar al barri, informes preceptius de llicències, increment significatiu dels pressupostos de lliure disposició, la fixació dels criteris d’atorgament de subvencions, etc. Sense oblidar les competències en patrimoni, obres, trànsit, cultura, parcs i jardins, vigilància, etc.

Tots aquests són alguns exemples de les coses que necessitem i que hem d’aconseguir. Debatem entre el veïnat els avantatges i els inconvenients de l’EMD 'nosaltres aquí hi serem' i després actuem en conseqüència. Però mentrestant treballem per eixamplar les nostres capacitats d’acció. I això podem fer-ho ja.

Columna publicada originalment a Cugat.cat